จุดธูปไหว้พระอย่างไร…ให้ปลอดภัยต่อร่างกายจากควันธูป

จุดธูปไหว้พระอย่างไร...ให้ปลอดภัยต่อร่างกายจากควันธูป

จุดธูปไหว้พระอย่างไร…ให้ปลอดภัยต่อร่างกายจากควันธูป ก่อนจะเท้าความเรื่องควันธูปนั้น การทำบุญไหว้พระเป็นประเพณีชาวไทยปฏิบัติมายาวนาน โดยใช้ธูปเทียนแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชา เมื่อจุดธูปมากๆ ในแต่ละครั้ง จะปล่อยควันธูปออกมา ซึ่งเกิดจากธูปที่เผาไหม้จะปล่อยฝุ่นละอองและสาร “มลพิษ” มากมาย ซึ่งสารบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง โดยมี 3 สารอันตรายจากธูป ในควันธูปมีสารเบนซีน (Benzene) 1, 3 บิวทาไดอีน (1, 3 Butadiene) เบนโซเอไพรีน (Benzoapyrene) จุดเด่นของ “ควันธูป” จากการไหว้พระ จะต้องระมัดระวังยังไง โดยสารในควันธูปเป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการเผาไหม้ของกาว ขี้เลื่อย และน้ำหอมในธูป สายดังกล่าวก่อมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือด, มะเร็งปอด, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ในควันธูปมีสารพิษอีกมากมายหลายชนิดที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารในควันธูปมีฤทธิ์ทำให้ระคายเคืองตา และระบบทางเดินหายใจ เช่น แสบตา น้ำตาไหล จาม ไอ หายใจลำบาก หมดสติได้เมื่อสูดดมควันธูปหรือได้รับจากการสูดดมนานๆ โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการจุดธูปบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเท หรือถ่ายเท ระบายควันธูปไม่สะดวก ควรใช้ธูปสั้นแทนธูปขนาดยาว […]