กุมารทองเครื่องรางแห่งโชคลาภ

กุมารทองเครื่องรางแห่งโชคลาภ

กุมารทองนั้นได้รับความนิยมจากคนที่มีความศรัทธาว่าเป็นเครื่องรางที่นำโชคลาภมาให้แก่คนเลี้ยง ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา ช่วยในเรื่องการค้าขายให้ทำมาค้าขึ้นตลอดจนช่วยเตือนภัยและปกป้องคุ้มครองคนเลี้ยงให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย และช่วยเฝ้าระวังภัยจากโจรผู้ร้ายหรือสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่จะมาสู่บ้านเรือน กุมารทองมีลักษณะเป็นเด็กไว้ผมจุก นุ่งโจงกระเบน ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์เปรียบเสมือนมีวิญญาณของเด็กชายสิงสถิตอยู่ในตัวกุมารทอง ในสมัยโบราณเชื่อว่ากุมารทองเป็นวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกลม การทำกุมารทองจึงต้องไปแสวงหาศพเด็กจริงๆ มาโดยการประกอบพิธีผ่าท้องแม่เพื่อนำศพเด็กออกมาแล้วเอามาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งเช้าแล้วลงรักปิดทองทั้งตัว กุมารทองมีวิญญาณของเด็กสิงสถิตอยู่ แต่ปัจจุบันคงเป็นการยากที่จะทำพิธีในแบบโบราณได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำโดยใช้ดินจากเจ็ดป่าช้าบ้าง ไม้จากต้นรักซ้อนหรือต้นมะยมบ้างตลอดจนกระทั่งโลหะ นำมาปั้นหรือแกะสลักเป็นรูปเด็กแล้วปลุกเสกตั้งจิต ตั้งธาตุทั้งสี่และเรียกอาการ 32 ให้เกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมา ขั้นตอนการนำกุมารทองเข้าบ้านนั้น เริ่มจากการจุดธูปขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่โดยใช้ธูป 16 ดอก แนะนำตัวเองก่อนและขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เปิดทางให้กุมารทองที่พามาด้วยให้เข้าออกภายในบ้านแห่งนี้ได้โดยสะดวก จากนั้นจุดธูป 5 ดอกแนะนำตัวเองกับกุมารทองและตั้งชื่อให้กุมารทอง พร้อมทั้งแนะนำคนร่วมบ้านให้กุมารทองรู้จักด้วย และขอให้กุมารทองนำโชคลาภมาให้รวมทั้งช่วยดูแลปกป้องคุ้มครองบ้านให้ด้วย การจะเลี้ยงกุมารทองให้ดีได้ต้องเป็นคนมีสัจจะ สิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงกุมารทองให้เกิดผลดี นำโชคลาภทรัพย์สินเงินทองมาให้นั้น ก่อนอื่นท่านต้องรู้จักรักษาสัจจะให้ดี ไม่ว่าท่านจะขอให้กุมารทองช่วยเรื่องอะไรก็ตามท่านจะต้องมีสัจจะวาจา เรื่องของการรักษาสัจจะวาจานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าผิดคำพูดหรือทำไม่ได้อย่างที่ให้สัจจะวาจาไว้อาจจะทำให้ของไม่ดีเข้าตัวเองหรือเกิดความเสื่อมในตัวเอง การจัดวางกุมารทองนั้นห้ามหันหน้ากุมารทองไปทางทิศตะวันตก หรือนำไปไว้ใต้บันไดหรือตั้งไว้ปลายเท้าและไม่ให้หันหน้ากุมารทองตรงกับประตูหน้าบ้านหรือประตูห้องน้ำ ควรสวดคาถาบูชากุมารทองอย่างสม่ำเสมอ บูชาด้วยข้าว น้ำและขนม และน้ำแดง เครื่องรางที่อยู่ในลักษณะของเด็กไม่ว่าจะเป็นกุมารทอง รักยม หรือลูกกรอกนั้นเป็นที่ศรัทธานิยมของคนไทยในการนำมาเลี้ยงและบูชาเป็นเครื่องรางมาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากนี้กุมารทองก็ยังปรากฏในวรรณคดีไทยโบราณอย่างขุนช้างขุนแผนเช่นกัน #กุมารทอง #ขลังไทย #ของขลังโบราณ

กุมารทองเครื่องรางแห่งโชคลาภ

กุมารทองเครื่องรางแห่งโชคลาภ

กุมารทองนั้นได้รับความนิยมจากคนที่มีความศรัทธาว่าเป็นเครื่องรางที่นำโชคลาภมาให้แก่คนเลี้ยง ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา ช่วยในเรื่องการค้าขายให้ทำมาค้าขึ้นตลอดจนช่วยเตือนภัยและปกป้องคุ้มครองคนเลี้ยงให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย และช่วยเฝ้าระวังภัยจากโจรผู้ร้ายหรือสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่จะมาสู่บ้านเรือน กุมารทองมีลักษณะเป็นเด็กไว้ผมจุก นุ่งโจงกระเบน ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์เปรียบเสมือนมีวิญญาณของเด็กชายสิงสถิตอยู่ในตัวกุมารทอง ในสมัยโบราณเชื่อว่ากุมารทองเป็นวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกลม การทำกุมารทองจึงต้องไปแสวงหาศพเด็กจริงๆ มาโดยการประกอบพิธีผ่าท้องแม่เพื่อนำศพเด็กออกมาแล้วเอามาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งเช้าแล้วลงรักปิดทองทั้งตัว กุมารทองมีวิญญาณของเด็กสิงสถิตอยู่ แต่ปัจจุบันคงเป็นการยากที่จะทำพิธีในแบบโบราณได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำโดยใช้ดินจากเจ็ดป่าช้าบ้าง ไม้จากต้นรักซ้อนหรือต้นมะยมบ้างตลอดจนกระทั่งโลหะ นำมาปั้นหรือแกะสลักเป็นรูปเด็กแล้วปลุกเสกตั้งจิต ตั้งธาตุทั้งสี่และเรียกอาการ 32 ให้เกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมา ขั้นตอนการนำกุมารทองเข้าบ้านนั้น เริ่มจากการจุดธูปขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่โดยใช้ธูป 16 ดอก แนะนำตัวเองก่อนและขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เปิดทางให้กุมารทองที่พามาด้วยให้เข้าออกภายในบ้านแห่งนี้ได้โดยสะดวก จากนั้นจุดธูป 5 ดอกแนะนำตัวเองกับกุมารทองและตั้งชื่อให้กุมารทอง พร้อมทั้งแนะนำคนร่วมบ้านให้กุมารทองรู้จักด้วย และขอให้กุมารทองนำโชคลาภมาให้รวมทั้งช่วยดูแลปกป้องคุ้มครองบ้านให้ด้วย การจะเลี้ยงกุมารทองให้ดีได้ต้องเป็นคนมีสัจจะ สิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงกุมารทองให้เกิดผลดี นำโชคลาภทรัพย์สินเงินทองมาให้นั้น ก่อนอื่นท่านต้องรู้จักรักษาสัจจะให้ดี ไม่ว่าท่านจะขอให้กุมารทองช่วยเรื่องอะไรก็ตามท่านจะต้องมีสัจจะวาจา เรื่องของการรักษาสัจจะวาจานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าผิดคำพูดหรือทำไม่ได้อย่างที่ให้สัจจะวาจาไว้อาจจะทำให้ของไม่ดีเข้าตัวเองหรือเกิดความเสื่อมในตัวเอง การจัดวางกุมารทองนั้นห้ามหันหน้ากุมารทองไปทางทิศตะวันตก หรือนำไปไว้ใต้บันไดหรือตั้งไว้ปลายเท้าและไม่ให้หันหน้ากุมารทองตรงกับประตูหน้าบ้านหรือประตูห้องน้ำ ควรสวดคาถาบูชากุมารทองอย่างสม่ำเสมอ บูชาด้วยข้าว น้ำและขนม และน้ำแดง เครื่องรางที่อยู่ในลักษณะของเด็กไม่ว่าจะเป็นกุมารทอง รักยม หรือลูกกรอกนั้นเป็นที่ศรัทธานิยมของคนไทยในการนำมาเลี้ยงและบูชาเป็นเครื่องรางมาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากนี้กุมารทองก็ยังปรากฏในวรรณคดีไทยโบราณอย่างขุนช้างขุนแผนเช่นกัน #เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง #ของขลังไทย #กุมารทอง