เครื่องรางมงคล ที่ฮิตที่สุดในสาบมูเตลู จากครูบาบุญชุ่ม

เครื่องรางมงคล ที่ฮิตที่สุดในสาบมูเตลู จากครูบาบุญชุ่ม

ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ตำนาน เรื่องเล่าและนิมิตรของครูบาบุญชุ่มในเหตุการณ์ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ผู้คนหันมาให้ความสนใจและนับถืออย่างมาก เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัตถุมงคล เครื่องรางของขลังที่ถูกทำพิธีโดยครูบาจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ครูบาบุญชุ่มญาณสํวโร แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง รัฐฉาน ประเทศพม่า ได้รับการเคารพนับถือยกย่องทั้งประชาชนชาวไทย ประชาชนชาวลาว ประชาชนชาวพม่า และสมาชิกพระราชวงศ์ภูฏาณ ครูบาบุญชุ่ม หรือตนบุญแห่งล้านนา พระภิกษุฝ่ายอรัญวาส์ชาวไทย เป็นชาวไทใหญ่ มาเครื่องรางยอกฮิตของ ครูบาบุญชุ่ม กัน ด้ายแดง ครูบาบุญชุ่ม ครูบาบุญชุ่ม ท่านได้มอบด้ายแดงและประคำข้อมือให้กับหน่วยซีล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ถูกพัฒนามาจากการผูกขวัญ สู่ขวัญ มัดขวัญของทางภาคเหนือซึ่งใช้กันเป็นปกติ เป็นสิ่งที่บูรณาการพัฒนามาจากการผูกขวัญสู่ขวัญมัดขวัญ เดิมจะใช้แค่ด้ายสีขาวอย่างเดียวแต่ภายหลังมาจึงใช้ด้ายประคำแทน ทางภาคเหนือก็ใช้กันเป็นปกติมีอานุภาพด้านการคุ้มครอง ป้องกันภัยต่างๆ กันภูติผีปีศาจ หรือ ทำให้ผีที่สิงร่างคนอยู่ออกไปได้  การมอบด้ายแดง ของครูบาบุญชุ่ม ซึ่งเป็นของมงคลให้กับผู้ศรัทธาบูชานั้น พระวรเวทอธิบายว่า “เป็นที่พึ่งทางใจ  เป็นกุสโลบายว่า ให้มีไตรสรณะ เป็นที่พึ่งทางใจ​ หากคนมีศีลธรรมก็ไม่ต้องกลัวอะไร”  จะเห็นว่าด้ายแดง ครูบาบุญชุ่ม เป็นของมงคลที่มีความหมายที่ดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมเพราะศีลย่อมเป็นเกราะคุ้มครองป้องกัน […]