ตะกรุดไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ เครื่องรางตำรับล้านนา

ตะกรุดไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ เครื่องรางตำรับล้านนา

พูดถึงเรื่องของเครื่องรางพกติดตัว ขาวสายมูเตลูทั้งหลายคงสรรหาเครื่องรางมาสพสมบูชสากันไว้ไม่น้อยเลยใช่ไหม ทั้งเครื่องรางที่เสริมการงาน เสริมการเงิน เสริมความรัก รวมไปถึงเครื่องรางที่ช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย ตะกรุดไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ เป็นเครื่องรางอีกชนิดที่มาจากตำรับวิชาสายล้านนา เป็นความเชื่อที่สืบต่อมาจากพม่า ที่มีต่อผู้ชนะสิบทิศ อย่างพระเจ้าบุเรงนองนั่นเอง ตำนานของผู้ชนะสิบทิศ นำมาสู่ตะกรุดไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ อย่างที่รู้กันดี ว่าตะกรุดไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ เป็นของคู่กายของพระเจ้าบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศ หมายถึง พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดี เป็นชาวเมืองพุกาม ได้ชื่อว่า จะเด็ด ต่อมาแม่ของจะเด็ดได้มาเป็นแม่นมมังตรา โอรสพระเจ้าตองอู  จะเด็ดกับมังตราจึงเจริญวัยมาด้วยกันในพระราชวังตองอู จะเด็ดได้รับราชการอยู่ในกรมวัง ต่อมาได้เลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสูง เมื่อมังตราขึ้นครองราชย์ จะเด็ดได้ดำรงยศเป็น “บุเรงนอง กะยอดินนรธา พระเจ้าบุเรงนอง ฯ ทรงเป็นกษัตริย์ที่หลักแหลมเฉลียวฉลาดในการปกครองบ้านเมือง และยังเป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งเก่งกล้าสามารถในการยุทธ  ในรัชสมัยของพระองค์ กรุงหงสาวดีได้แผ่อำนาจออกไปอย่างกว้างขวางเป็นที่เกรงขามของบรรดาประเทศใกล้เคียงยิ่งกว่าสมัยใด ๆ จึงได้รับสมญาพระนามว่าพระเจ้าชนะสิบทิศ พระองค์สวรรคต เมื่อปี พ.ศ.2124 พระชนมายุได้ 66 พรรษา มังชัยสิงห์ราชโอรสได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า พระเจ้านันทบุเรง พุทธคุณเด่น ของตะกรุดไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ เครื่องราง ตะกรุดไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ เด่นทางเมตตามหานิยม เมตตามหาเสน่ห์ คนรักคนหลง […]