ของตกแต่งร้าน เรียกเงิน ต้นไหลน้ำพี้ เรียกทรัพย์

ของตกแต่งร้าน เรียกเงิน ต้นไหลน้ำพี้ เรียกทรัพย์

ต้นไหลน้ำพี้ ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับเหล็กไหล พบและหาได้เฉพาะ บ้านน้ำพี้  ตำบลน้ำพี้  จังหวัดอุตรดิตถ์ ไหลน้ำพี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเพียงตั้งจิตอธิฐานภาวนาถึงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือให้บังเกิดความสำเร็จ ต้นไหลน้ำพี้ วัตถุมงคลสำหรับเพื่อบูชา อิทธิฤทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไหลน้ำพี้ มีคุณวิเศษ  ถ้าอยากรู้ก็ต้องหามาสักการะบูชา เมื่อได้ ต้นไหลน้ำพี้ มาแล้วก็ตั้งจิตอฐิษฐานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและคุ้มครอง ปกป้องรักษา  ตั้งอยู่ในศีล หมั่นปฏิบัติธรรมและศรัทธาอย่างแรงกล้า ประกอบไปด้วยปัญญาในการศึกษา นี่คือปัญญาบารมีสะสมจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ต้นไหลดำและไหลเขียวหรือต้นไหลน้ำพี้ เป็นก้อนแร่ศักดิ์สิทธิ์ มีอายุมากกว่า 1,000 ล้านปี ชาวบ้านน้ำพี้ได้นำหินมาผ่านกระบวนการความร้อนประมาณ 1,000 องศาขึ้นไปจนกลายเป็นหยดน้ำรวมตัวกันเป็นก้อนหรือผลึก เมื่อแข็งตัวจะมีสีดำหรือสีเขียวมีความมันวาว  ซึ่งหินนี้ประกอบไปด้วยแร่ควอทซ์หรือซิลิก้า เซอร์เพนทีนและแร่เหล็ก  ซึ่งแร่นี้เป็นแร่ที่หาพบได้ยากมากในโลกนี้ จะมีเฉพาะที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเขตติดต่อกับจังหวัดน่าน   อยู่ใต้พื้นผิวโลกมากกว่า 100 กิโลเมตร มีอายุหลายร้อยล้านปี ต้นไหลน้ำพี้ นี้ก่อนจะเผาให้เป็นหยดได้ขอขมาและทำพิธีก่อนเผา  เป็นไหลตามธรรมชาติที่ได้จากหิน ไม่ผสมสารใด ๆ ซึ่งเรียกว่าสารควอทซ์ และเซอร์เพนทีน  เนื่องจากเป็นธาตุเดียวกับที่นำไปเป็นส่วนผสมแก้วหรือกระจกทั่วไป ความเชื่อและอิทธิฤทธิ์เกี่ยวกับไหลน้ำพี้ ต้นไม้มงคล ที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง ต้องยกให้ ต้นไหลน้ำพี้ เป็นทั้งของมงคล ของแต่งบ้าน แต่งร้าน […]