ตำนาน อามาปิเอะ ปลาหน้าคน ภูติผู้นำพาความสุข

ตำนาน อามาปิเอะ ปลาหน้าคน ภูติผู้นำพาความสุข

     อามาปิเอะ ตามตำนานเล่าว่า ราวๆ140ปีก่อน ในบันทึกวางาโคโรโมะ กล่าวถึงจินจาฮิเมะ หรือปลาหน้าคนที่ปรากฏตัวออกมาจากท้องทะเลที่ฮาบาเมะแคว้นฮิเซ็นแห่งคิวชู หรือในปัจจุบันคือจังหวัดซางะและนางาซากิ และเมื่อบ้านเมืองจะเกิดภัยอันตราบขึ้น อามาปิเอะ จะปรากฏตัวออกมาเพื่อภัยแก่เหล่าชาวบ้านเพื่อให้เหล่ามนุษย์ตั้งตัวได้ทัน  การปรากฏตัวของอามาปิเอะ ภูติส่งข่าวแห่งท้องทะเล      อามาปิเอะ จะปรากฏตัวออกมาเพื่อเตือนและแจ้งข่าวทั้งดีและร้ายให้แก่มนุษย์เพื่อให้ตั้งตัวไดทัน และครั้งสุดท้ายที่อามาปิอ ปรากฏตัวออกมานั้น ได้แจ้งข่าวว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปอีก6ปี และหลังจากนั้นจะเกิดโรคระบาดขึ้น ซึ่งก็คือโรคอหิวาตกโรค หรือโรคห่านั่นเอง  โดยอามาปิเอะ  ยังพูดเสริมขึ้นอีกว่า หากผู้ใดไม่เชื่อในคำพูดและการมีตัวตนอยู่ของข้า ให้นำร่างของข้า ไปให้ผู้นั้นดู แสดงให้เห็นว่า อามาปิเอะ อาจจะเคยส่งข่าวแก่มนุษย์มาหลายครั้งแล้วจึงกล้าที่จะเอาร่างกายของตนเองเป็นประกันเพื่อให้เชื่อข่าวที่ตนบอกแก่มนุษย์      โดยคนญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าอามาปิเอะ  อาจจะเป็นข้ารับใช้ของเทะเจ้าแห่งมหาสมุทร เพราะอามาปิเอะ  จะบอกทุกครั้งที่มาแจ้งข่าวว่า “ตัวข้านั้นมาจากวังมังกร” เพราะในความเชื่อของชาวญี่ปุ่น เชื่อว่ามังกร เป็นเทพเจ้าที่คอยดูแลสมดุลและคอยดูแลปกป้องมหาสมุทร      อามาปิเอะ ถูกจัดเป็นเทพกึ่งปีศาจ เพราะอามาปิเอะ มีรูปร่างเป็นปลาและมีใบหน้าและศีรษะเป็นมนุษย์เพศหญิง และด้วยการกระทำที่หวังดีต่อมนุษย์ คือการส่งข่าวทั้งดีและร้ายให้แก่มนุษย์ และคอยเตือนภัยพิบัติและอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้มนุษย์นั้น สามารถตั้งตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้ทัน ทำให้คนญี่ปุ่นยกย่องอามาปิเอะ ว่าเป็นเทพที่นำพามาซึ่งความสุขแก่เหล่ามวลมนุษย์ ถึงแม้รูปร่างของอามาปิเอะ จะดูขัดกับคำว่าเทพเจ้าก็ตาม      ด้วยความที่ชาวญี่ปุ่นนับถืออามาปิเอะ เป็นดั่งเทพเจ้า จึงได้มีการวาดรูปของอามาปิเอะ ไว้เพื่อประดับและตกแต่งฝาบ้าน และในช่วงที่เกิดโรคระบาด ซึ่งก็คือโรคอหิวาตกโรค หรือโรคห่า […]