เครื่องรางคู่บารมีบุเรงนอง แมลงภู่คำ ของดีจากล้านนา

เครื่องรางคู่บารมีบุเรงนอง แมลงภู่คำ ของดีจากล้านนา

แมลงภู่คำ เป็นเครื่องรางของทางล้านนาได้รับมาจากทางพม่า เครื่องรางนี้ตามประวัติเคยพบอยู่บนเสลี่ยงพระเจ้าบุเรงนองด้วยเป็นเครื่องรางที่เขาใช้กันตั้งแต่ระดับกษัตริย์จนถึงสามัญชนธรรมดา การสร้างเครื่องรางนี้ต้องหาไม้ดุมล้อเกวียนโบราณที่ทำจากไม้ประดู่แดงมาสร้าง จึงจะเป็นเครื่องรางชั้นสุดยอด แมลงภู่คำ สัตว์ประเสริฐที่ชาวพม่านับถือ พญาแมลงภู่คำ ทางวิชาสายพม่านับถือมากว่า เป็นสัตว์คู่บารมีของ บายินนอง หรือบุเรงนองเป็นเจ้า บัลลังก์ที่บุเรงนองนั่งว่าราชการทั้งสองข้างจะแกะสลัก รูปพญาแมลงภู่คำ เฝ้าระวังรักษาอยู่ เป็นบัลลังก์ที่ พ่อครูโป๊ะโป๊ะอ่อง สร้างและบรรจุพญาแมงภู่คำ 8 คู่ หากบุเรงนอง จะไปรบที่ใดจะนั่งบัญชาการ ณ บัลลังก์นี้ จนชนะทั่วทั้งสิบทิศ จึงถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บารมี ที่ช่วยบุเรงนองรักษาเมืองพม่าไว้ ทางพม่ามีตำนานบันทึกเรื่องราว เกี่ยวกับพญาแมลงภู่คำ อย่างละเอียดว่า เป็นแมลงมงคลศักดิ์สิทธิ์ ได้รับรัศมีทิพย์โอภาส แห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งที่ตรัสรู้บรรลุธรรมวิเศษแล้ว พญาแมลงภู่คำ พากันบินไปยังป่าหิมพานต์ นำเอาดอกกาสลองทิพย์มารองรัตนบัลลังก์ ถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธองค์จึงได้ตรัสเปล่งพุทธวาจาประสิทธิ์พร แก่พญาแมลงภู่คำ นั้นว่า เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าแมลงมีปีกทั้งหลาย แมลงภู่คำ  เครื่องรางที่มีพุทธคุณเด่น ว่ากันว่าเมื่อนำ แมลงภู่คำ มาปลุกเสกเป็นเครื่องรางแล้ว มีพุทธคุณเด่นหลายด้าน ทำให้มผู้คนสนใจนำมาบุชาเป็นจำนวนมาก บางคนก็นำมาทำเป็นเครื่องปรับพกติดตัวเลยก็ยังมี แมลงภู่คำ พุทธคุณมีมากหลายอย่างเลย ทั้งด้านเมตตามหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม เมตตาค้าขาย […]