เครื่องรางแห่งความสำเร็จ ของสายมูเตลู คฑาคเณศ หลวงพ่อวิจิตร

เครื่องรางแห่งความสำเร็จ ของสายมูเตลู คฑาคเณศ หลวงพ่อวิจิตร

การอธิษฐานขอพรใด ๆจาก คฑาคเณศ ที่ไม่เกินวาสนาบารมี ย่อมสำเร็จได้ทุกสิ่ง พระองค์ย่อมประทานพรให้สมปรารถนาเสมอ เช่น ขอพรด้านการศึกษาเล่าเรียน ขอปัญญาความรู้ ขอตำแหน่งหน้าที่การงาน ขอด้านการเงินและความรัก ด้านปัดเป่าอุปสรรคทุกข์ภัย และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขอให้ทุกอย่างประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะสำเร็จมากน้อยหรือไม่ประการใดนั้น ขึ้นอยู่กับบุญกุศลบารมีของแต่ละคน ที่ย่อมมีไม่เท่ากัน คฑาคเณศ เป็นเครื่องรางที่บรรดานักแสดง นักธุรกิจมากมายให้ความสนใจกันมาก เพราะคนไทยถือว่าองค์พระพิฆเนศวรเป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ โดยคนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศวรให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาพระพิฆเนศวร เป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใด ๆ เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี คฑาคเณศพารวย มหาเทพแห่งความสำเร็จ คฑาคเณศพารวย มหาเทพแห่งความสำเร็จ ที่ใคร ๆ ก็รู้จัก ปลุกเสกโดยหลวงพ่อวิจิตร สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบูชา   จ.นครปฐม ขอความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ทุกสาขาอาชีพ มีโชคลาภ  และทรัพย์เงินทอง ขอความมั่งคั่ง มั่งมี ชื่อเสียง ความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์พูนสุก  จักสมความปรารถนาที่หวังที่ตั้งใจ […]