กระดูกงูเหลือม เครื่องรางจากงู พกไว้เสริมโชค

กระดูกงูเหลือม เครื่องรางจากงู พกไว้เสริมโชค

 เครื่องรางของขลัง กระดูกงูเหลือม ที่คนส่วนใหญ่ที่เชื่อเรื่องของโชครางต่างรู้จักและพากันค้นหา อยากได้มาไว้ติดตัว และดิ้นรนอยากที่จะเป็นเจ้าของ เพื่อความโชคดี ความแคล้วคลาดปลอดภัย หนังเหนียว หรือเพียงเพื่อความเป็นสิริมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเราเรียกของขลังเหล่านี้ว่า ธาตุกายสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีทั้งที่มีต้นกำเนิด การได้มาจากตัวคน จากพืช และจากสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกมากมาย เครื่องรางมหาอำนาจและแคล้วคลาด กระดูกงูเหลือม เห่า จงอาง เครื่องรางแห่งมหาอำนาจและแคล้วคลาด กระดูกงูเหลือม เครื่องรางในตำนาน เครื่องรางของขลังที่เกี่ยวกับงูมีมากมายในศาสตร์ความเชื่อของชนชาติต่าง ๆ ยิ่งในภาคพื้นเอเชียด้วยแล้ว “งู” เป็นสัญลักษณ์ ของอำนาจ และความอุดมสมบูรณ์ หลายๆความเชื่อไปเกี่ยวของกับ สัตว์กึ่งเทพจำพวกหนึ่งที่มีฤทธิ์มาก และปรากฏชื่อในเทพนิยาย คัมภีร์ หรือ แม้แต่ในพระไตรปิฎกเองก็ตาม “พญานาค” เครื่องรางรูปงูหรือเกี่ยวข้องกับงู มีหลายแบบที่ปรากฏในแวดวงเครื่องรางของขลัง ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น การหล่อ แกะสลัก เขียน พิมพ์ ปั๊ม  แล้วนำมาปลุกเสกตามสายวิชานั้น ๆ เพื่อให้เกิดฤทธิ์ในทางที่ต้องการ เช่น กระดูกงูเหลือม ส่วนอีกวิธี คือ […]