ขอพรด้านโชคลาภ เขาคิชฌกูฎ

ขอพรด้านโชคลาภ เขาคิชฌกูฎ

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงแสวงหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้พบแต่โชคดีในชีวิต ในตำนานศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่า เขาคิชฌกูฎ  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธเป็นยอดเขาที่มีแนวเขาล้อมโดยรอบ และเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีต เป็นความดำริของพระครูธรรมสรคุณซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาทพลวงตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ได้เสนอใช้ชื่อ พระบาทเขาคิชฌกูฎ  เหตุผลเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่พุทธศาสนาเจริญกว่าเมืองไหน ๆ แม้กระทั่งประเทศอินเดีย เขาคิชฌกูฎ สถานที่ศักดิ์สิทธิขอโชคลาภ  หากพูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ต่าง ๆ แล้ว เขาคิชฌกูฎที่จังหวัดจันทบุรี ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ผู้คนนิยมไปสักการบูชากราบไหว้ ซึ่งยอด เขาคิชฌกูฎตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาเขาคิชฌกูฎต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือว่าสูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ“รอยพระพุทธบาท” มีลักษณะเป็นรอยบนหินแผ่นใหญ่ มีรอยลึกประมาณ 2 เมตรเศษ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ค้นพบที่ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทำการอุทยานเขาคิชฌกูฎราว 4 กม. ซึ่งเป็นตำนานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องลือ ที่ใคร ๆ ต่อใครต้องบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้ ในทุก ๆ […]