ขอพรด้านโชคลาภ เขาคิชฌกูฎ

ขอพรด้านโชคลาภ เขาคิชฌกูฎ

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงแสวงหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้พบแต่โชคดีในชีวิต ในตำนานศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่า เขาคิชฌกูฎ  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธเป็นยอดเขาที่มีแนวเขาล้อมโดยรอบ และเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีต เป็นความดำริของพระครูธรรมสรคุณซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาทพลวงตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ได้เสนอใช้ชื่อ พระบาทเขาคิชฌกูฎ  เหตุผลเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่พุทธศาสนาเจริญกว่าเมืองไหน ๆ แม้กระทั่งประเทศอินเดีย

เขาคิชฌกูฎ สถานที่ศักดิ์สิทธิขอโชคลาภ 

หากพูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ต่าง ๆ แล้ว เขาคิชฌกูฎที่จังหวัดจันทบุรี ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ผู้คนนิยมไปสักการบูชากราบไหว้ ซึ่งยอด เขาคิชฌกูฎตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาเขาคิชฌกูฎต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือว่าสูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ“รอยพระพุทธบาท” มีลักษณะเป็นรอยบนหินแผ่นใหญ่ มีรอยลึกประมาณ 2 เมตรเศษ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ค้นพบที่ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทำการอุทยานเขาคิชฌกูฎราว 4 กม. ซึ่งเป็นตำนานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องลือ ที่ใคร ๆ ต่อใครต้องบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้

ในทุก ๆ ปีจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดการขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ที่ เขาคิชฌกูฎเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ พระครูธรรมสรคุณ ยังได้สอนว่า เท้าของพระพุทธองค์ แม้ประดิษฐานอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตาม ถ้าเรามีความเชื่อมั่น เคารพกราบไหว้ด้วยใจ อธิษฐานแล้ว ย่อมเกิดผลสำเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นตลอดไป แต่ต้องตั้งจิตอธิษฐานให้ดี ปรารถนาสิ่งใดที่ดีที่ชอบขอได้ตามความพอใจ กลับไปจะมีแต่ความปลอดภัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเทพยดาที่รักษารอยพระพุทธบาทแห่งนี้

จะอำนวยอวยพรให้ท่านได้รับแต่ความสุขตามสมบูรณ์พูลผล ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป ซึ่งผู้อยากจะขึ้นไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขานั้นจะต้องมีจิตศรัทธาที่แรงกล้า เนื่องจากต้องเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาอีกราว 3 กม. ท่ามกลางผู้คนที่มีศรัทธาเดียวกันมากมายที่เบียดเสียด เพราะการจะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฎจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี หรือช่วงช่วงประมาณปลายเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

#ขอพรด้านโชคลาภเขาคิชฌกูฎ #เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง #ของขลังไทย