เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตพระอริยสงฆ์ผู้สร้างพระเครื่องทรงคุณค่า

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตพระอริยสงฆ ์ผู้สร้างพระเครื่องทรงคุณค่า

หากจะกล่าวถึงพระอริยสงฆ์ที่มีจริยาวัตรอันงดงามเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาและสักการะบูชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของเจ้าคุณนรรัตนราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสรวมอยู่ด้วย 

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตท่านมีนามเดิมว่าตรึก จินตยานนท์ นามสกุลของท่านเป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านเกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2440 เป็นบุตรของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์) มารดาของท่านชื่อ ภุก จินตยานนท์

ท่านได้เข้าศึกษาวิชาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร จนจบชั้นประถม และได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เมื่อคราวจบชั้นมัธยมท่านสอบได้ที่ 1 ของประเทศในสมัยนั้น และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน โดยเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์ ในขณะศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย นักศึกษาในปีนั้นต้องเข้ารับการซ้อมรบในฐานะนักเรียนเสือป่ารักษาพระองค์ 

เมื่อท่านเข้ารับราชการท่านเป็นหนึ่งในมหาดเล็กที่ถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดปรานและพอพระราชหฤหัยจนพระราชทานชั้นยศแก่ท่านเป็นพระยานรรัตนราชมานิตในขณะที่ท่านมีอายุเพียง 25 ปีเท่านั้น

ขอบคุณภาพประกอบจาก ข่าวสดออนไลน์

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตอุปสมบทในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 6

เมื่อพ.ศ. 2467 ท่านได้รับการพระราชทานโปรดเกล้าฯ จากรัชกาลที่ 6 สถาปนาท่านเป็นองคมนตรี เมื่อท่านอายุ 28 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคต ทำให้พระยานรรัตนราชมานิตเสียใจมาก ท่านจึงตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเทพศิรินทราวาส ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์  และตั้งใจบวชตลอดชีวิตโดยไม่มีการสึก

นับแต่นั้นมาท่านจึงได้รับการเรียกขานว่าเจ้าคุณนรรัตนราชมานิตหรือเรียกสั้นๆ ว่า  “เจ้าคุณนรฯ” ท่านมีฉายาว่า”ธัมมวิตักโก” จากนั้นท่านก็ครองผ้าเหลืองเพื่อทำหน้าที่ของพระภิกษุอบรมสั่งสอนธรรมะจนตลอดอายุขัย โดยท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2514 สิริอายุได้ 74 ปี บวชได้ 46 พรรษา

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตเป็นพระสงฆ์ที่มักน้อยสันโดษ ถือวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ในแต่ละวันหลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วท่านจะทำสมาธิให้จิตใจสงบและเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนมีชื่อเสียงด้านวิปัสสนาธุระอย่างสูง

อย่างไรก็ตามเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต ได้อธิษฐานจิตสร้างพระเครื่อง หรือ “เหรียญเจ้าคุณนรฯ” ไว้หลายรุ่น ซึ่งจัดว่าได้รับความนิยมจากนักสะสมพระเครื่อง ด้วยมีพุทธคุณขึ้นชื่อว่า ช่วยให้ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน

ขอบคุณภาพประกอบจาก คมชัดลึก

เหรียญเจ้าคุณนรฯที่มีความสำคัญคือ เหรียญรุ่นแรกของท่านที่สร้างในปี พ.ศ. 2510 ลักษณะเป็นเหรียญหลังเต่า มีหู ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนท่านครึ่งองค์หันหน้าตรง ใต้รูปเหมือนเขียนคำว่า “ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ 70” สำหรับเหรียญชุดนี้จัดสร้างขึ้นบล็อกเดียว แต่ได้แยกกันเป็นสองบล็อก คือบล็อกยันต์เคลื่อนและบล็อกยันต์ไม่เคลื่อนส่วนสาเหตุที่แยกเป็นสองบล็อกคือ เหรียญรุ่นนี้ด้านหน้าจะนูนมาก

เหรียญรุ่นสำคัญของท่านอีกรุ่น คือ เหรียญนักกล้าม ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต อธิษฐานจิตเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ประกอบด้วยเนื้อทองคำจำนวน 140 เหรียญ, เนื้อเงิน 350 เหรียญ, เนื้อนวโลหะ 145 เหรียญ ทั้งสามเนื้อมีค่าบูชาตั้งแต่หลักแสนต้นๆ จนถึงหลักแสนปลายๆ ส่วนเนื้อทองแดงด้วยจำนวนการสร้างที่มากถึง 100,000 ค่าบูชาอยู่ในหลักพันกลางๆ โดยมีการสร้างแม่พิมพ์ถึง 5 ชุด ด้วยวิธีแกะแม่พิมพ์แบบเหมือนจริง แล้วนำไปถอดเป็นแม่พิมพ์อีกครั้ง