9 สถานที่ไหว้ขอพรพระ สักการบูชา อิ่มบุญอิ่มใจประจำภาคใต้

9 สถานที่ไหว้ขอพรพระ สักการบูชา อิ่มบุญอิ่มใจประจำภาคใต้

เมืองไทย เมืองศาสนาพุทธ ศาสนาประจำชาติ ประจำเมืองไทย ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นวัดวาอาราม สถานที่ปฏิบัติทางศาสนาพุทธอยู่มากมายหลายแห่งในเมืองไทย แต่ละแห่งมีรูปแบบการสร้าง ความสวยงามทั้งประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม สวยงามกันคนละแบบ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่นอกจากจะสร้างความศรัทธา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว ยังเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งได้ดีอีกด้วย ความงามนี้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแม้จะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ ก็สามารถเข้ามาชมความสวยงามในแบบไทยๆ ได้เช่นกัน ส่วนใครสายบุญเดินทางมาเพื่อไหว้ขอพรพระแล้วก็อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจ ศิลปะภายในวัดสามารถจรรโลงใจได้ดี  ในทุกภาคของเมืองไทยล้วนมีวัดสวยงามอยู่หลายแห่ง แต่ในวันนี้เรารวบรวม 9 วัดดัง วัดสวยที่ขึ้นชื่อมากในภาคใต้ของไทยมาให้ทุกคนได้สัมผัสความสวยงามไปพร้อมกับตามไปทำบุญไหว้พระได้กุศล ในวัดแต่ละแห่ง จะมีวัดที่ใดบ้าง ตามไปดูกันเลย มัดรวม 9 วัดดัง วัดสวยประจำภาคใต้ ตามไปไหว้ขอพรพระ พร้อมชมศิลปะที่สวยงามกัน วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร เรียกอีกชื่อว่า วัดพระธาตุ วัดในจ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดที่มีพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นวัดและสัญลักษณ์ประจำจังหวัดของนครศรีธรรมราช วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล ตั้งอยู่ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รู้จักกันในชื่อว่า วัดสแตนเลส มีพระพุทธรูปประจำวัดหล่อสร้างขึ้นด้วยสแตนเลส เป็นไฮไลท์ของที่นี่ วัดแหลมสอ วัดตั้งอยู่ริมทะเลในเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เจดีย์สีเหลืองทอง ศิลปะสมัยศรีวิชัย ตั้งตระหง่านริมทะเลอย่างเด่นชัด วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร […]