ช้างเอราวัณ…ควรค่าแก่การไปเคารพ

ช้างเอราวัณ...ควรค่าแก่การไปเคารพ

ก่อนจะเท้าความเรื่องช้างเอราวัณ ซึ่งเคยมีเรื่องเล่าในทางความเชื่อของศาสนาฮินดู เรื่องมันมีอยู่ว่าพระศิวะได้ประทานช้างเชือกหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า “ช้างเอราวัณ” ให้เป็นช้างทรงของพระอินทร์ ว่ากันว่า…ช้างเชือกนี้คือเทพบุตรองค์หนึ่ง ไม่ว่าพระอินทร์จะเสด็จไปที่ไหน เทพบุตรจะแปลงกายเป็นช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นช้างเผือกที่มี 33 เศียร แต่ละเศียรมีงา 7 งา แต่ละงามีความยาว 7 ล้านวา มีสระบัว 7 สระ ในสระมีดอกบัว 7 ดอก 7 กลีบ 7 เกสร แต่ละเกสรที่มีในช้างเอราวัณมีปราสาท 7 ชั้น แต่ละชั้นมี 7 ห้อง 7 บัลลังก์ แต่ละบัลลังก์มีเทพธิดาสถิต 7 พระองค์ 7 บริวาร 7 ทาสีของเทพธิดาแต่ละคน ช้างเอราวัณ ส่งผลต่อศรัทธาในปัจจุบันแค่ไหน เห็นตัวเลขที่มีในช้างเอราวัณอย่าเพิ่งตกใจไป ซึ่งยังรวมทั้งนางอัปสรทั้งหมดประมาณ 190,248,432 นาง เทพธิดาบริวารรวมกัน 13,331,669,031 นาง เศียรทั้ง 33 เศียรของช้างเอราวัณมีอุเปนขาเทพธิดาสถิตเศียรละองค์ โดยปกติแล้วช้างเอราวัณช่วยในทางสายศิลปะวัฒนธรรมมากกว่าความเชื่อโดยตรง […]