ช้างเอราวัณ…ควรค่าแก่การไปเคารพ

ช้างเอราวัณ...ควรค่าแก่การไปเคารพ

ก่อนจะเท้าความเรื่องช้างเอราวัณ ซึ่งเคยมีเรื่องเล่าในทางความเชื่อของศาสนาฮินดู เรื่องมันมีอยู่ว่าพระศิวะได้ประทานช้างเชือกหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า “ช้างเอราวัณ” ให้เป็นช้างทรงของพระอินทร์ ว่ากันว่า…ช้างเชือกนี้คือเทพบุตรองค์หนึ่ง ไม่ว่าพระอินทร์จะเสด็จไปที่ไหน เทพบุตรจะแปลงกายเป็นช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นช้างเผือกที่มี 33 เศียร แต่ละเศียรมีงา 7 งา แต่ละงามีความยาว 7 ล้านวา มีสระบัว 7 สระ ในสระมีดอกบัว 7 ดอก 7 กลีบ 7 เกสร แต่ละเกสรที่มีในช้างเอราวัณมีปราสาท 7 ชั้น แต่ละชั้นมี 7 ห้อง 7 บัลลังก์ แต่ละบัลลังก์มีเทพธิดาสถิต 7 พระองค์ 7 บริวาร 7 ทาสีของเทพธิดาแต่ละคน

ช้างเอราวัณ ส่งผลต่อศรัทธาในปัจจุบันแค่ไหน

เห็นตัวเลขที่มีในช้างเอราวัณอย่าเพิ่งตกใจไป ซึ่งยังรวมทั้งนางอัปสรทั้งหมดประมาณ 190,248,432 นาง เทพธิดาบริวารรวมกัน 13,331,669,031 นาง เศียรทั้ง 33 เศียรของช้างเอราวัณมีอุเปนขาเทพธิดาสถิตเศียรละองค์ โดยปกติแล้วช้างเอราวัณช่วยในทางสายศิลปะวัฒนธรรมมากกว่าความเชื่อโดยตรง ถ้าหากที่ไหนมีช้างเอราวัณ 3 เศียร ให้รู้ไว้เลยว่ามันคือหมวดเดียวกัน ซึ่งโดยปกติแล้วศิลปินไทยจะทำช้างเอราวัณเป็น 3 เศียร นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วนโดยอิงเรื่องโลกทั้งสาม หรือแนวคิดจากคัมภีร์ไตรภูมิกถา คือ บาดาล (ใต้ดิน เช่น ภพของนาค) โลกมนุษย์ และสวรรค์ ในความศรัทธาของช้างเอราวัณมีความเชื่อชัดเจนตรงที่สามารถอธิษฐานแล้วได้โชค เนื่องจากช้างเอราวัณเป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะมีโบราณวัตถุอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากนี้ช้างเอราวัณก็ยังให้พุทธคุณทั้งโชคลาภและความลี้ลับพร้อมๆ กัน จะเห็นได้ว่าใครที่มาขอเลขเด็ดจากช้างเอราวัณ จะต้องแน่วแน่ ไม่ควรขอพล่อยๆ แบบสนุกปากโดยเด็ดขาด

อิทธิพลของ ช้างเอราวัณ กับโชคลาภ

ยังไม่หมดแค่นั้น ช้างเอราวัณเคยให้โชคลาภมานักต่อนักแล้ว ช้างเอราวัณเป็นช้างศักดิ์สิทธิ์ให้โชค คนงานก่อสร้างถูกลอตเตอรี่หลายงวด หากใครที่จ้องที่เศียรช้างเอราวัณนานๆ จะเห็นเลขเด็ดลอยออกมา นำเลขเด็ดที่เห็นจากช้างเอราวัณไปซื้อหวยหรือสลาก แน่นอนว่าใครได้จากช้างเอราวัณไม่มีใครพลาดโอกาสถูกลอตเตอรี่เลยสักคน ซึ่งเป็นเรื่องที่บอกต่อๆ กันมา แล้วมีคนถูกจริงๆ แล้วต่างพามาแก้บนที่ช้างเอราวัณกันอย่างคับคั่ง บางคนที่ถูกหวยก็มาพร้อมกับรถยนต์ป้ายแดงมาแก้บนที่ช้างเอราวัณเลยก็มี