ช้องหมูป่าของขลังแห่งความคงกระพัน

ช้องหมูป่าของขลังแห่งความคงกระพัน

ในบรรดาเครื่องรางของขลังที่เป็นความเชื่อและศรัทธาของบุคคลที่มีความนิยมในเส้นทางสาย  ไสยศาสตร์นี้ เครื่องรางของขลังที่เกิดจากสัตว์ป่าอยู่ในกลุ่มของเครื่องรางของขลังที่เป็นที่ต้องการและเสาะแสวงหาของบุคคลที่มีความเชื่อทางไสยศาสตร์นี้จำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือ “ช้องหมูป่า

ความเชื่อเกี่ยวกับช้องหมูป่ามีหลายความเชื่อ

ความเชื่อเกี่ยวกับช้องหมูป่ามีหลากหลายความเชื่อที่แตกต่างกัน คนบางส่วนเชื่อว่า ช้องหมูป่า เป็นเส้นขนของหมูป่า ที่ขึ้นอยู่บริเวณหัว หรือหว่างคิ้วของหมูป่า เป็นเส้นขนที่มีความยาวเป็นพิเศษ นักไสยศาสตร์เชื่อกันว่าช้องหมูป่าเป็นเครื่องรางของขลังที่มีอิทธิฤทธิ์ด้านคงกระพันมหาอุดคือถูกฟันหรือแทงไม่เข้าเนื้อหรือหากถูกยิงลูกกระสุนก็จะไม่ออกจากลำกล้องปืน

คนอีกส่วนหนึ่งเชื่อว่า ช้องหมูป่าคือขนที่ยาวมากของหมูป่า โดยเฉพาะหมูป่าโทนซึ่งหมายถึงหมูตัวผู้ที่ชอบหากินอยู่ตัวเดียว เป็นหมูป่าที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีความทรนง มันจะมีขนจากเหนือสันหลังขึ้นมาถึงโหนกคอ มีความยาวเป็นพิเศษ เหมือนหางเปีย ยาวจนถึงปากของมัน หมูป่าโทนจะคาบช้องของมันเอาไว้ตลอดเวลา โดยพันเอาไว้กับเขี้ยวด้านหนึ่ง เชื่อกันว่าช้องหมูป่าแบบนี้มีฤทธิ์ทางความคงกระพันและมหาอุดเช่นกัน โดยจะคุ้มครองทั้งตัวหมูที่เป็นเจ้าของช้องและคนที่มีช้องของหมูป่าไว้ครอบครอง

ส่วนความเชื่ออีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างมีความพิสดารคือ เชื่อกันว่าช้องหมูป่า เป็นขนที่ขึ้นอยู่บริเวณลูกอัณฑะของหมูป่าหรือที่เรียกว่า ขนเพชรหมูป่า เป็นขนลักษณะพิเศษ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหมูป่าโทนที่ชอบออกหากินตัวเดียวจะใช้ปากและฟันเลียและกัดขนชองมันมาไว้ในปาก ตวัดและเคี้ยวด้วยน้ำลาย จนขนรวมตัวกันเป็นวงหรือขมวดกลมๆ หรือวงแหวน หมูป่าโทนจะอมขนนี้ไว้ในปากตลอดเวลา ไม่ว่าจะกินอะไรมันก็จะซ่อนไว้ในปากได้

พรานผู้ฆ่าหมูป่ามักจะเก็บช้องหมูป่าติดตัวไว้เอง 

เชื่อกันว่าหมูป่าตัวนั้นจะมีความอยู่ยงคงกระพันและมีมหาอุดตลอดเวลาที่มันอมขนนั้นอยู่ในปาก แม้แต่ลูกกระสุนปืนของพรานก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้ ดังนั้นพรานป่าที่เป็นนักไสยศาสตร์ จึงต้องคอยติดตามหมูตัวที่ต้องการไป คอยจนมันกินน้ำ ตอนกินน้ำนี่เอง ที่หมูป่าจะคายช้องหมูป่าของมันออกมา เพื่อให้มันได้กินน้ำอย่างสะดวก พอมันคายช้องหมูป่าออกมาแล้ว นายพรานก็จะมีโอกาสยิงหมูป่าตัวนั้น

พรานผู้นั้นเมื่อฆ่าหมูป่าได้ จะเก็บเอาช้องหมูป่าเอามาเป็นเครื่องรางของขลังติดตัว เชื่อกันว่าถ้าถูกยิงจะทำให้ปืนยิงไม่ออกหรือถูกฟันแทงไม่เข้า แต่ต้องพกติดตัวไว้ตลอดเอาออกห่างจากตัวไม่ได้เลย

ในสมัยโบราณบรรดาขุนโจรที่มีชื่อเสียงมักมีช้องหมูป่าติดกายอยู่เสมอ ทำให้มีความคงกระพัน มีมหาอุด เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่สามารถจะทำอันตรายหรือปราบปรามได้

ปัจจุบันช้องหมูป่าเป็นของที่หายากและมีผู้ทำของปลอมเลียนแบบออกมาหลอกขายคนที่หลงเชื่อมากมาย

เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง ของขลังไทย ของขลังเขมร ของขลังโบราณ ของขลังมหาเสน่ห์ เรื่องผี เรื่องลี้ลับ