2 เครื่องราง จากความเชื่อของชาวพม่า ที่สายมูเตลูห้ามพลาด

2 เครื่องราง จากความเชื่อของชาวพม่า ที่สายมูเตลูห้ามพลาด

พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดี เป็นชาวเมืองพุกาม ได้ชื่อว่า จะเด็ด ต่อมาแม่ของจะเด็ดได้มาเป็นแม่นมมังตรา โอรสพระเจ้าตองอู  จะเด็ดกับมังตราจึงเจริญวัยมาด้วยกันในพระราชวังตองอู จะเด็ดได้รับราชการอยู่ในกรมวัง ต่อมาได้เลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสูง เมื่อมังตราขึ้นครองราชย์ จะเด็ดได้ดำรงยศเป็น “บุเรงนอง กะยอดินนรธา พระเจ้าบุเรงนอง ฯ ทรงเป็นกษัตริย์ที่หลักแหลมเฉลียวฉลาดในการปกครองบ้านเมือง และยังเป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งเก่งกล้าสามารถในการยุทธ  จึงมีการสร้างเครื่องรางที่เกิดจากความเชื่อของพระเจ้าบุเรงนองขึ้น  และสายมูเตลูห้ามพลาด โดยเด็ดขาด สายมูเตลูห้ามพลาด ตะกรุดไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ เครื่องรางสายมูเตลูห้ามพลาด ชิ้นแรกเลยก็คือ ตะกรุดไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ เด่นทางเมตตามหานิยม เมตตามหาเสน่ห์ คนรักคนหลง อยู่ดีมีโชค มีเงินมีทอง ซื้อง่ายขายคล่อง  และยังสามารถป้องกันภยันตรายทั้งปวงได้วิเศษนักดับอวิชา การทำร้ายด้วยคุณไสยมนต์ดำทั้งปวง  ป้องกันโจรภัยได้  ปกป้องคุ้มครองกันภัย ไม่ว่าเดินทางใกล้ – ไกล กันภูตผีและผู้คิดร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา เป็นเดชอำนาจ คุมคน คุมลูกน้อง บริวาร เมื่อพกเครื่องราง ตะกรุดไม้ครูผู้ชนะสิบทิศ ทำอะไรก็สำเร็จอย่างรวดเร็ว เหนือคนอื่น  สายมูเตลูห้ามพลาด พญาแมลงภู่คำ อีกหนึ่งเครื่องรางพกติดตัวที่ สายมูเตลูห้ามพลาด  ก็คือพญาแมลงภู่คำนี้ นับเป็นเอกทางโชคลาภ เมตตา […]