3 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเรื่องสุขภาพ ปราศจากโรคภัยร้ายแรง

3 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเรื่องสุขภาพ ปราศจากโรคภัยร้ายแรง

    ในการไปกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยส่วนใหญ่แล้ว เรื่องที่จะขอหลักๆ จะเกี่ยวกับความรัก การงาน แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีบางเรื่องที่เรามองข้ามไป  ไม่ค่อยสนใจกัน ก็คือเรื่องของสุขภาพ  หากเรามีสุขภาพที่ไม่ดี มันจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน ไม่มีรายได้ในการหาเลี้ยงชีพ มันก็จะกระทบไปสู่เรื่องของครอบครัว ทำให้เกิดปัญหาด้านความรัก ส่งผลต่อกันเป็นทอดๆ       ดังนั้นเรื่องแรกที่เราควรจะขอควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเราเองจะดีที่สุด วันนี้เราจะมาแนะนำ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพโดยตรง จะมีที่ไหนกันบ้างนั้น ไปดูกันเลย                               (ขอบคุณ ภาพประกอบจาก : https://xfile.teenee.com/tamnan/2884.html ) 1.ท้าวหิรัญพนาสูร (ท้าวหิรัญฮ)   องค์ท่านจะตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  หรือพระราชวังพญาไทเดิม ท้าวหิรัญพนาสูรนั้นได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ตามตำนานบอกว่าองค์ท้าวหิรัญพนาสูรนั้น เป็นที่อสูรคอยติดตามป้องกันภัยอันตราย แก่องค์รัชกาลที่ 6   ท้าวหิรัญพนาสูรนั้นได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ตามตำนานบอกว่าองค์ท้าวหิรัญพนาสูรนั้น เป็นเทพที่คอยปกปักษ์รักษา องค์รัชกาลที่ 6   ท่าน เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อย่างมาก ไม่ว่าผู้ป่วยคนใดจะมีอาการหนักหนาสาหัสขนาดไหน เมื่อได้มากราบไหว้ขอพรท่านส่วนใหญ่ก็จะหาย แนะนำของที่จะนำมาบูชา จะมีพวกบายศรี […]