กราบไหว้ ขอโชคลาภ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล หัวหิน

กราบไหว้ ขอโชคลาภ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล หัวหิน

ใครมีแพลนกำลังจะเดินทางมาท่องเที่ยวทางภาคใต้ ต้องไม่พลาดที่จะเดินทางมายัง วัดห้วยมงคล เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจากประวัติถูกสร้างด้วยพระครูปภัสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์ไพโรจน์ ปภัสสโร ผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ปัจจุบัน ซึ่งท่านเป็นพระนักพัฒนาที่มีศีลจารวัตที่ดีงาม เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนบ้านห้วยมงคล และพลเอกวิเศษ คงอุทัยกุลรองสมุหราชองครักษ์ ทั้งสองได้มีดำริที่จะสร้าง หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้  ประวัติของ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล วังดังแห่งเมืองใต้ วัดห้วยมงคล ประวัติเดิมทีใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ทั้งนี้เพราะตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคตเป็น “ห้วยมงคล” เนื่องจากในสมัยที่ได้เดินทางเสด็จมาวัดแห่งนี้ ได้ทรงพระดำริให้สร้างถนนใหม่ จากเดิมถนนดินกลายเป็นถนนลาดยาง โดยพระราชทานนามให้ใช้เช่นเดียวกับชื่อ วัดห้วยมงคล หัวหิน เรื่องเล่าอภินิหารเกี่ยวกับ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชม  ประวัติของ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล และอภินิหาร ทีเล่าสืบต่อกันมาช้านานแล้วว่าท่านสามารถเหยียบน้ำทะเลจืดได้ เมื่อครั้งออกเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสารเรือสำเภาไปยังกรุงศรีอยุธยา แล้วขณะเดินทางถึงชุมพร ระหว่างการเดินทางได้เกิดพายุลงแรงจึงทำให้เรือไม่สามารถแล่นต่อไปได้ จึงทำให้ต้องทอดสมอยู่กลางทะเลนานถึง 7 วัน เสบียงอาหารและน้ำหมด  จึงได้มีการตั้งข้อสงสัยว่าการที่เกิดอาเพศในครั้งนี้ เป็นเพราะหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล วัดดัง […]