กราบไหว้ ขอโชคลาภ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล หัวหิน

กราบไหว้ ขอโชคลาภ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล หัวหิน

ใครมีแพลนกำลังจะเดินทางมาท่องเที่ยวทางภาคใต้ ต้องไม่พลาดที่จะเดินทางมายัง วัดห้วยมงคล เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจากประวัติถูกสร้างด้วยพระครูปภัสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์ไพโรจน์ ปภัสสโร ผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ปัจจุบัน ซึ่งท่านเป็นพระนักพัฒนาที่มีศีลจารวัตที่ดีงาม เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนบ้านห้วยมงคล และพลเอกวิเศษ คงอุทัยกุลรองสมุหราชองครักษ์ ทั้งสองได้มีดำริที่จะสร้าง หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ 

ประวัติของ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล วังดังแห่งเมืองใต้

วัดห้วยมงคล ประวัติเดิมทีใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ทั้งนี้เพราะตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคตเป็น “ห้วยมงคล” เนื่องจากในสมัยที่ได้เดินทางเสด็จมาวัดแห่งนี้ ได้ทรงพระดำริให้สร้างถนนใหม่ จากเดิมถนนดินกลายเป็นถนนลาดยาง โดยพระราชทานนามให้ใช้เช่นเดียวกับชื่อ วัดห้วยมงคล หัวหิน

เรื่องเล่าอภินิหารเกี่ยวกับ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล ที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชม 

ประวัติของ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล และอภินิหาร ทีเล่าสืบต่อกันมาช้านานแล้วว่าท่านสามารถเหยียบน้ำทะเลจืดได้ เมื่อครั้งออกเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสารเรือสำเภาไปยังกรุงศรีอยุธยา แล้วขณะเดินทางถึงชุมพร ระหว่างการเดินทางได้เกิดพายุลงแรงจึงทำให้เรือไม่สามารถแล่นต่อไปได้ จึงทำให้ต้องทอดสมอยู่กลางทะเลนานถึง 7 วัน เสบียงอาหารและน้ำหมด 

จึงได้มีการตั้งข้อสงสัยว่าการที่เกิดอาเพศในครั้งนี้ เป็นเพราะหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล วัดดัง ท่านโดยสารมาด้วย จึงนิมนต์ท่านให้มานั่งห้อยเท้าแช่ลงไปในน้ำทะเล ก็บังเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้น เพราะน้ำทะเลบริเวณนั้นเกิดประกายแวววาว หลวงปู่ทวด ท่านจึงบอกให้ทุกคนภายในเรือให้รีบตักน้ำขึ้นมาดื่มกัน จึงรู้ว่าน้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืด จากนั้นนายสำเภาจึงนิมนต์หลวงปู่ทวดให้กลับขึ้นสำเภา 

 สักการะ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ตั้งแต่นั้นจึงกลายเป็นเรื่องเล่าอภินิหารสืบต่อกันมา ทำให้หลายคนเลือกที่จะเดินทางกันเข้ามา เยี่ยมชม วัดห้วยมงคล รวมถึง สักการะ หลวงปู่ทวด กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนั่นเอง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชา หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล  และเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน