อัญมณีที่เป็นเครื่องรางของคนเกิดวันอาทิตย์

อัญมณีที่เป็นเครื่องรางของคนเกิดวันอาทิตย์

ความศรัทธาและความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังเป็นวัฒนธรรมของคนทั้งโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลตราบจนถึงทุกวันนี้ คำว่าเครื่องรางหรือคำภาษาอังกฤษว่า “Charms” ที่เป็นชื่อที่เรียกกันทั่วโลกนั้น เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของคนจำนวนมากในทุกพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะประเทศในซีกโลกตะวันตกมีความเชื่อและความนิยมในอัญมณีต่างๆ เป็นอันมาก หรือในประเทศจีนคนก็ชมชอบ อัญมณีที่เรียกว่า “หยก” หรือ “Jade” สำหรับชาวไทยเราก็มีผู้ที่หลงใหลและศรัทธาในอัญมณีไม่แพ้ชาติอื่น โดยเฉพาะอัญมณีประจำวันเกิด อัญมณีนอกจากจะเป็นเครื่องประดับที่มีค่ามีราคาแล้ว ยังถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังอย่างหนึ่ง โดยหากจะใช้อัญมณีเป็นเครื่องรางประจำวันเกิดแล้ว แต่ละวันเกิดก็จะมีอัญมณีของตัวเองที่มีความแตกต่างหลากหลาย  อัญมณีหรือหินสีเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ความมีคุณค่าหรือราคาของอัญมณีแต่ละชนิดนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากง่ายในการค้นพบของมนุษย์ และมนุษย์เองก็เป็นผู้ที่กำหนดคุณค่าและราคาของอัญมณีแต่ละชนิดให้มีความแตกต่างกันและเป็นที่ยอมรับและเข้าใจตรงกันทั้งโลก ชาวไทยเราแต่โบราณมาเรียกอัญมณี ว่า “รัตนชาติ” หรือ “เนาวรัตน์” ดังที่ปรากฏอยู่ในบทกลอน อัญมณีที่เป็นเครื่องรางประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องเป็นอัญมณีที่มีสีแดงสดอันประกอบด้วย “โกเมน” หรือ Garnet คือ อัญมณีที่มีสีแดงเข้มเป็นส่วนใหญ่ เป็นอัญมณีพวกพลอยที่อยู่ในกลุ่มซิลิเกตและอยู่ในรูปของผลึกแบบ Cubic มีความแวววาวและคงทน นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ ในความเป็นจริงโกเมนนั้นมีหลายสีและมีชื่อต่างกัน เช่น ไพโรป (Pyrope) มีสีแดงสดที่สุด , แอลมันไดต์ (Almandite) มีสีแดงออกม่วง , กรอสซูลาร์ (Grossular) มีสีเขียว และ สเปสซาร์ไทต์ (Spessartite) มีสีออกน้ำตาล เป็นต้น […]