อัญมณีที่เป็นเครื่องรางของคนเกิดวันอาทิตย์

อัญมณีที่เป็นเครื่องรางของคนเกิดวันอาทิตย์

ความศรัทธาและความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังเป็นวัฒนธรรมของคนทั้งโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลตราบจนถึงทุกวันนี้ คำว่าเครื่องรางหรือคำภาษาอังกฤษว่า “Charms” ที่เป็นชื่อที่เรียกกันทั่วโลกนั้น เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของคนจำนวนมากในทุกพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะประเทศในซีกโลกตะวันตกมีความเชื่อและความนิยมในอัญมณีต่างๆ เป็นอันมาก หรือในประเทศจีนคนก็ชมชอบ อัญมณีที่เรียกว่า “หยก” หรือ “Jade” สำหรับชาวไทยเราก็มีผู้ที่หลงใหลและศรัทธาในอัญมณีไม่แพ้ชาติอื่น โดยเฉพาะอัญมณีประจำวันเกิด

อัญมณีนอกจากจะเป็นเครื่องประดับที่มีค่ามีราคาแล้ว ยังถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังอย่างหนึ่ง โดยหากจะใช้อัญมณีเป็นเครื่องรางประจำวันเกิดแล้ว แต่ละวันเกิดก็จะมีอัญมณีของตัวเองที่มีความแตกต่างหลากหลาย 

อัญมณีหรือหินสีเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ความมีคุณค่าหรือราคาของอัญมณีแต่ละชนิดนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากง่ายในการค้นพบของมนุษย์ และมนุษย์เองก็เป็นผู้ที่กำหนดคุณค่าและราคาของอัญมณีแต่ละชนิดให้มีความแตกต่างกันและเป็นที่ยอมรับและเข้าใจตรงกันทั้งโลก

ชาวไทยเราแต่โบราณมาเรียกอัญมณี ว่า “รัตนชาติ” หรือ “เนาวรัตน์” ดังที่ปรากฏอยู่ในบทกลอน อัญมณีที่เป็นเครื่องรางประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องเป็นอัญมณีที่มีสีแดงสดอันประกอบด้วย

“โกเมน” หรือ Garnet คือ อัญมณีที่มีสีแดงเข้มเป็นส่วนใหญ่ เป็นอัญมณีพวกพลอยที่อยู่ในกลุ่มซิลิเกตและอยู่ในรูปของผลึกแบบ Cubic มีความแวววาวและคงทน นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ ในความเป็นจริงโกเมนนั้นมีหลายสีและมีชื่อต่างกัน เช่น ไพโรป (Pyrope) มีสีแดงสดที่สุด , แอลมันไดต์ (Almandite) มีสีแดงออกม่วง , กรอสซูลาร์ (Grossular) มีสีเขียว และ สเปสซาร์ไทต์ (Spessartite) มีสีออกน้ำตาล เป็นต้น แต่คนเกิดวันอาทิตย์จะนิยมนำไพโรปมาเป็นเครื่องรางมากที่สุด

“ทับทิม” หรือ Ruby คนไทยเรามักจะเรียกกันว่าพลอยทับทิมหรือมณีแดง บางครั้งก็เรียกกันเชิงยกย่องว่า “ราชาพลอยแดง” จัดอยู่ในประเภทแร่คอลันดัม (Corundum) ชนิดหนึ่ง เป็นอัญมณีที่เป็นที่นิยมและมีราคาแพงที่สุดในบรรดาอัญมณีสีแดง ในประเทศไทยมีอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีในชื่อ “ทับทิมสยาม” แต่ปัจจุบันมีเหลืออยู่น้อยและหาได้ยากแล้ว ปัจจุบันจะพบได้มากที่ประเทศพม่าและในทวีปแอฟริกา ทับทิมเป็นอัญมณีที่คนเกิดวันอาทิตย์นิยมนำมาประดับและเป็นเครื่องรางกันมากที่สุด นอกจากนี้ทับทิมยังเป็นหนึ่งในตำนานนพเก้าด้วย

“เพชร” หรือ Diamond เป็นอัญมณีที่เป็นรูปแบบของคาร์บอน ถือว่าเป็นอัญมณีที่มีมูลค่าและราคาแพงที่สุด และเป็นแร่ที่มีความแข็งแรงที่สุด และจะกำหนดราคาที่แตกต่างกันตามระดับความบริสุทธิ์ เพชรสีที่มีมากที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดคือสีขาว ส่วนเพชรสีอื่นๆ ก็มี แดง ฟ้า เขียว ส้ม ชมพู หรือที่เรียกกันว่า “แฟนซีคัลเลอร์ไดมอนด์” ซึ่งมีราคาสูงมาก

ในความเชื่อเรื่องเครื่องรางประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้น อัญมณีถือว่าเป็นเครื่องรางที่มีผู้นิยมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามและคุณค่าในฐานะเครื่องประดับและเครื่องรางไปพร้อม ๆกัน

#อัญมณี #เครื่องราง #ของขลังไทย