คนโบราณ เชื่อเรื่องงู ของขลังที่ใคร ๆ ก็อยากได้

คนโบราณ เชื่อเรื่องงู ของขลังที่ใคร ๆ ก็อยากได้

เชื่อกันว่างูเป็นสัตว์ของเทพเจ้าโดยเฉพาะชาวกรีก ชาวอียิปต์ และชาวฮินดู  ไม่ว่าเชื้อชาติใดก็ล้วนมีความเชื่อในเรื่องนี้คล้าย ๆ กันชาวพุทธ ชาวจีนก็มีตำนานเกี่ยวกับเรื่องงูมากด้วยเช่นกัน  รวมถึงความเชื่อเรื่อง ของขลัง  ที่เกิดจากงู จะเห็นได้ในรูปปั้น รูปแกะสลัก หรือภาพวาดของเทพเจ้าต่าง ๆ

มักจะมีรูปงูหรือสัญลักษณ์ของงูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ พระศิวะก็มีงูเป็นสังวาลย์  เดือยงูเหลือมเป็นของขลังที่ทรงอำนาจในตัวเองเรียกว่าเป็นของวิเศษตามธรรมชาติ  งูเหลือมเป็นงูชนิดเดียวที่มีเดือย และจะมีเฉพาะงูตัวผู้ที่แก่แล้วเท่านั้น เดือยงูเหลือมเป็นเครื่องรางของขลังที่มีสรรพคุณวิเศษเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชค การเสี่ยงทาย

        เดือยพญางูเหลือม เครื่องรางจากงู ที่เครื่องรางของขลังที่มีความขลังและทรงคุณค่ายิ่งนัก งูเหลือมเป็นงูชนิดเดียวที่มีเดือยซึ่งจะมีเฉพาะงูตัวผู้ที่แก่แล้วเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ตำราโบราณจึงบอกว่าเป็นของดีหายากที่มีความวิเศษในตัวเอง มีอานุภาพเร้นลับที่ศักดิ์สิทธิ์ใครมีไว้ครอบครองจะบันดาลให้มีโชคมีลาภเข้ามาตลอด ทำมาค้าขายหากินง่ายขึ้นอย่างเหลือเชื่อ เพราะธรรมชาติของงูทั่วไปจะต้องเลื้อยออกไปหากิน

แต่พญางูเหลือมที่มีอายุมากจะไม่ออกไปหากินเหมือนงูทั่วไปแต่จะออกเดินทางหาอาณาเขตในการนอนรอเหยื่อ เมื่อพญางูเหลือมหิวอาหารจะมีเดือยงอกออกมาแถวๆ ใกล้รูถ่ายของเสียโดยที่มันจะใช้เดือยวาดเป็นวงอาณาเขตวงกลมรอบ ๆ ที่มันนอนอยู่ ในอาณาเขตนั้นถ้าสัตว์ตัวใดหลงเดินเข้ามาอย่าได้หวังจะหลุดออกไปได้ เหมือนโดนคาถาต้องมนต์สะกด ให้งงงวย สัตว์เหล่านั้นจึงตกเป็นอาหารของพญางูได้อย่างไม่ต้องออกแรงมากมาย แม้แต่งูตัวเมียก็เลื้อยเข้ามาให้ผสมพันธุ์อยู่ไม่ขาด

กระดูกงูเหลือม เครื่องรางจากงู เครื่องรางของขลังที่เกี่ยวกับงูมีมากมายในศาสตร์ความเชื่อของชนชาติต่าง ๆ ยิ่งในภาคพื้นเอเชียด้วยแล้ว “งู” เป็นสัญลักษณ์ ของอำนาจ และความอุดมสมบูรณ์ หลายๆความเชื่อไปเกี่ยวของกับ สัตว์กึ่งเทพจำพวกหนึ่งที่มีฤทธิ์มาก และปรากฏชื่อในเทพนิยาย คัมภีร์ หรือ

แม้แต่ในพระไตรปิฎกเองก็ตาม “พญานาค” เครื่องรางรูปงูหรือเกี่ยวข้องกับงู มีหลายแบบที่ปรากฏในแวดวงเครื่องรางของขลัง ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น การหล่อ แกะสลัก เขียน พิมพ์ ปั๊ม  แล้วนำมาปลุกเสกตามสายวิชานั้น ๆ เพื่อให้เกิดฤทธิ์ในทางที่ต้องการ เช่น กระดูกงูเหลือม

#ของขลัง #เครื่องราง #ของขลังไทย