Tumi เครื่องรางแห่งความโชคดีของชาวเปรู

Tumi เครื่องรางแห่งความโชคดีของชาวเปรู

ตามความเชื่อในท้องถิ่นของชาวเปรู Tumi เป็นเครื่องรางที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีที่มักถูกแขวนอยู่บนผนังบ้าน และรัฐบาลเปรูยังใช้ Tumi เป็นสัญลักษณ์ทางการของการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วย Tumi เป็นเครื่องมือที่ใช้ในเปรูตั้งแต่สมัยโบราณ Tumi ในภาษาของชาวเปรูเป็นคำทั่วไปที่หมายถึงเครื่องมือมีคมหลายประเภทที่ใช้ในยุคก่อนและหลังอาณานิคมของภูมิภาคเทือกเขา Andes ตอนกลาง  Tumi ถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น มีดทำครัว, เครื่องมือการเกษตร, อาวุธของนักรบหรือล่าสัตว์, มีดสังเวย, เครื่องมือช่างตัดผม, จี้ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ Tumi ที่เป็นโลหะยังถูกใช้เป็นเหรียญประเภทหนึ่งอีกด้วย โดย Tumi ในยุค Pre-Columbian มักทำจากโลหะหรือหิน Tumi สำหรับพิธีการชั้นสูงในวัฒนธรรมของชาวเปรูชายฝั่งทางเหนือนั้นเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางที่สุด โดยมีลักษณะเด่นด้วยใบมีดครึ่งวงกลม ทำด้วยทองสัมฤทธิ์, ทองแดง, โลหะผสมทอง, โลหะผสมเงินหรือไม้ และ Tumi มักจะถูกประดับด้วยการฝังแร่ธาตุล้ำค่า เช่น Lapis  การบูชายัญ Tumi มักเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม Inca ในภูมิภาคชายฝั่งทางเหนือของเปรู ตัวอย่างที่นิยมมากที่สุดคือ Tumi ถูกประดับบนไม้พุ่มประดับมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาวเปรูหรือที่เรียกว่า Lambayeque ในตำนานของชาวอินคาเชื่อว่าพวกเขาเป็นทายาทของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ Inti ซึ่งได้รับการบูชาทุกปีด้วยการเฉลิมฉลอง Quechua […]