Tumi เครื่องรางแห่งความโชคดีของชาวเปรู

Tumi เครื่องรางแห่งความโชคดีของชาวเปรู

ตามความเชื่อในท้องถิ่นของชาวเปรู Tumi เป็นเครื่องรางที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีที่มักถูกแขวนอยู่บนผนังบ้าน และรัฐบาลเปรูยังใช้ Tumi เป็นสัญลักษณ์ทางการของการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วย

Tumi เป็นเครื่องมือที่ใช้ในเปรูตั้งแต่สมัยโบราณ

Tumi ในภาษาของชาวเปรูเป็นคำทั่วไปที่หมายถึงเครื่องมือมีคมหลายประเภทที่ใช้ในยุคก่อนและหลังอาณานิคมของภูมิภาคเทือกเขา Andes ตอนกลาง 

Tumi ถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น มีดทำครัว, เครื่องมือการเกษตร, อาวุธของนักรบหรือล่าสัตว์, มีดสังเวย, เครื่องมือช่างตัดผม, จี้ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ Tumi ที่เป็นโลหะยังถูกใช้เป็นเหรียญประเภทหนึ่งอีกด้วย โดย Tumi ในยุค Pre-Columbian มักทำจากโลหะหรือหิน

Tumi สำหรับพิธีการชั้นสูงในวัฒนธรรมของชาวเปรูชายฝั่งทางเหนือนั้นเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางที่สุด โดยมีลักษณะเด่นด้วยใบมีดครึ่งวงกลม ทำด้วยทองสัมฤทธิ์, ทองแดง, โลหะผสมทอง, โลหะผสมเงินหรือไม้ และ Tumi มักจะถูกประดับด้วยการฝังแร่ธาตุล้ำค่า เช่น Lapis 

การบูชายัญ Tumi มักเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม Inca ในภูมิภาคชายฝั่งทางเหนือของเปรู ตัวอย่างที่นิยมมากที่สุดคือ Tumi ถูกประดับบนไม้พุ่มประดับมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาวเปรูหรือที่เรียกว่า Lambayeque

ในตำนานของชาวอินคาเชื่อว่าพวกเขาเป็นทายาทของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ Inti ซึ่งได้รับการบูชาทุกปีด้วยการเฉลิมฉลอง Quechua หรือ “เทศกาลดวงอาทิตย์” ซึ่งยังคงมีอยู่ถึงทุกวันนี้ เทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงท้ายของการเก็บเกี่ยวมันฝรั่งและข้าวโพดเพื่อขอบคุณดวงอาทิตย์สำหรับพืชผลที่อุดมสมบูรณ์หรือเพื่อขอพืชผลที่ดีขึ้นในฤดูกาลถัดไป 

ในระหว่างพิธีทางศาสนาที่สำคัญนี้ มหาปุโรหิตจะถวาย Llama สีดำหรือขาวทั้งตัว โดยพวกเขาใช้ Tumi เปิดท้องของสัตว์แล้วดึงลำไส้ออกมาด้วยมือ เพื่อสังเกตองค์ประกอบที่เขาสามารถทำนายอนาคตได้ ต่อมาสัตว์และส่วนต่างๆ ของมันจะถูกเผาทิ้งให้หมด

จากการวิจัยทางโบราณคดี เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวัฒนธรรมของอินคา (Inca) ได้ใช้ Tumi สำหรับกระบวนการทางระบบประสาทของการเจาะกะโหลก การดำเนินการเหล่านี้ต้องทำอย่างระมัดระวัง โดยเชื่อว่าทำเพื่อบรรเทาการผิดปกติของร่างกายนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ ซึ่งอาจเป็นสภาวะทางร่างกายหรือจิตใจ

Tumi ถูกใช้ในพิธีกรรมชั้นสูงในวัฒนธรรมอินคาของเปรู 

มีด Tumi ที่ใช้ในวัฒนธรรมของเปรู เช่น Paracas มีลักษณะที่ต่างจาก Tumi ที่ประดับประดาในพิธีกรรมชั้นสูงอย่างสูงของ Lambayeque เนื่องจาก Tumi ที่วิจิตรงดงามของพิธีกรรมเหล่านี้และใช้ในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น 

ในพื้นที่ชายฝั่งทางเหนือของเปรู มีด Tumi อันวิจิตรถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมโดยสมาชิกชั้นสูงในสังคม ซึ่งรวมถึงมีดที่ใช้ในพิธีฝังศพของชนชั้นสูงด้วย เมื่อปี ค.ศ. 2006  นักโบราณคดีได้ค้นพบหลุมศพจำนวน 22 หลุมทางตอนเหนือของเปรูซึ่งมีโบราณวัตถุยุคก่อนอินคา ในบรรดาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่พบมีมีด Tumi โลหะครึ่งวงกลมชุดแรกที่นักโบราณคดีค้นพบด้วย 

ในสังคมเปรูสมัยใหม่ การแขวน Tumi บนผนังหมายถึงโชคดี Tumi เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของเปรู และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเปรู และสามารถพบได้ในรูปแบบของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น แก้วน้ำและพวงกุญแจ

#เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง #ของขลังไทย #Tumi #เครื่องรางของชาวเปรู