เครื่องราง น้ำตาพระศิวะ เมล็ดพืช มงคล

เครื่องราง น้ำตาพระศิวะ เมล็ดพืช มงคล

เครื่องรางสายเทพฮินดู เป็นเครื่องรางอีกชนิดที่สายมูเตลูให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ก็คือ น้ำตาพระศิวะ เป็นเครื่องรางที่มีคนนำมาบูชา ผ่านการออกแบบเป็นงานแฟชั่นที่ร่วมสมัย ทั้งวัยรุ่น และดาราก็ต่างพากันสนใจในเครื่องรางชนิดนี้ ทั้งยังหาเช่าบูชาได้ง่ายอีกด้วย ที่มาของเครื่องรางยอดนิยม น้ำตาพระศิวะ เมล็ดพืช มงคล เหมาะสำหรับ ทำประคำ เมล็ดรุทรักษะ หรือ น้ำตาพระศิวะ นี้ เป็นเมล็ดผลไม้ที่ทรงโปรดแห่งพระศิวะเทพ เป็นสิ่งที่นำความศักดิ์สิทธิ์ ขับไล่บาปทั้งหมดได้ด้วยการได้เห็น ได้สัมผัส และได้ท่องสวด จากหยดน้ำตาที่ไหลออกมา ได้เกิดเป็นต้นรุทรักษะขึ้น และได้ออกลูกมาเป็นจำนวนมาก ต้นรุทรักษะเหล่านี้ได้เจริญในดินแดน เกาฑะ, มธุรา, ลังกา, อโยธยา, มาลัย, ภูเขา, สหยะ, แคว้นกาศี และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ มันสามารถจะทำลายบาปให้หมดไปได้ น้ำตาพระศิวะ ไม่มีสร้อยคออื่น หรือพวงมาลัยอื่นใด ที่จะนำความเป็นศิริมงคลและให้ความสำเร็จสมประสงค์ทุกอย่าง เท่ากับการได้สวมใส่น้ำตาพระศิวะ ประชากรแห่งวรรณะทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหญิงชาย ก็สามารถสวมใส่น้ำตาพระศิวะ ได้ตามบัญชาของพระศิวะเทพ คนเหล่านั้นที่ได้สวมใส่น้ำตาพระศิวะ กระทำการบูชาต่อพระศิวะและประพฤติดีตลอดชีวิต จะไม่ตกสู่นรกแห่งพระยมราชเลย ความเชื่อ และความศรัทธาในเครื่องราง น้ำตาพระศิวะ เชื่อกันว่าเมื่อพระศิวะ […]