เครื่องราง น้ำตาพระศิวะ เมล็ดพืช มงคล

เครื่องราง น้ำตาพระศิวะ เมล็ดพืช มงคล

เครื่องรางสายเทพฮินดู เป็นเครื่องรางอีกชนิดที่สายมูเตลูให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ก็คือ น้ำตาพระศิวะ เป็นเครื่องรางที่มีคนนำมาบูชา ผ่านการออกแบบเป็นงานแฟชั่นที่ร่วมสมัย ทั้งวัยรุ่น และดาราก็ต่างพากันสนใจในเครื่องรางชนิดนี้ ทั้งยังหาเช่าบูชาได้ง่ายอีกด้วย

ที่มาของเครื่องรางยอดนิยม น้ำตาพระศิวะ

เมล็ดพืช มงคล เหมาะสำหรับ ทำประคำ เมล็ดรุทรักษะ หรือ น้ำตาพระศิวะ นี้ เป็นเมล็ดผลไม้ที่ทรงโปรดแห่งพระศิวะเทพ เป็นสิ่งที่นำความศักดิ์สิทธิ์ ขับไล่บาปทั้งหมดได้ด้วยการได้เห็น ได้สัมผัส และได้ท่องสวด จากหยดน้ำตาที่ไหลออกมา ได้เกิดเป็นต้นรุทรักษะขึ้น และได้ออกลูกมาเป็นจำนวนมาก ต้นรุทรักษะเหล่านี้ได้เจริญในดินแดน เกาฑะ, มธุรา, ลังกา, อโยธยา, มาลัย, ภูเขา, สหยะ, แคว้นกาศี และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ มันสามารถจะทำลายบาปให้หมดไปได้

น้ำตาพระศิวะ ไม่มีสร้อยคออื่น หรือพวงมาลัยอื่นใด ที่จะนำความเป็นศิริมงคลและให้ความสำเร็จสมประสงค์ทุกอย่าง เท่ากับการได้สวมใส่น้ำตาพระศิวะ ประชากรแห่งวรรณะทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหญิงชาย ก็สามารถสวมใส่น้ำตาพระศิวะ ได้ตามบัญชาของพระศิวะเทพ คนเหล่านั้นที่ได้สวมใส่น้ำตาพระศิวะ กระทำการบูชาต่อพระศิวะและประพฤติดีตลอดชีวิต จะไม่ตกสู่นรกแห่งพระยมราชเลย

ความเชื่อ และความศรัทธาในเครื่องราง น้ำตาพระศิวะ

เชื่อกันว่าเมื่อพระศิวะ ทรงเห็นความทุกข์ยากของเหล่ามนุษย์ น้ำพระอัสสุชลน้ำตา  ขององค์พระศิวะหยดลงมาบนพื้นโลก และเมื่อหยดถึงพื้นดินนั้นก็เกิดเป็นต้นไม้ขึ้น พระศิวะจึงได้อำนวยพรให้กับต้นไม้นั้นโดยให้ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลและตั้งชื่อให้ว่าและอำนวยพรให้แก่มนุษย์ที่ได้นำน้ำตาพระศิวะไปประดับหรือสวมใส่ด้วยความเคารพ รุทรักษะ หรือ เมล็ดรุทรากษ หรือเรียกกันว่า น้ำตาพระศิวะเป็น เครื่องรางคล้ายเมล็ดพุทรา ที่เชื่อว่า ช่วยรักษาสุขภาพ ให้ดีและแข็งแรง เสริมงาน-ความรัก ให้ราบรื่น สำเร็จ เชื่อกันว่าผู้ที่นำน้ำตาพระศิวะมาร้อยเป็นมาลัยทั้ง 54+1 หรือ 108+1 จะมีความยิ่งใหญ่ มั่งคั่ง มีเกียรติยศ ชื่อเสียง

การบูชาเครื่องรางของขลังแต่ละชนิด มีการบูชาที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะบูชาเครื่องรางชนิดไหน ก็ต้องเกิดมาจากความศรัทธาของผู้บูชา และหมั่นท่องบทสวด เสริมบารมีให้เครื่องรางของขลังที่มีอยู่ มีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้น น้ำตาพระศิวะ ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งหาเช่าบูชาง่าย ก็ยิ่งต้องหมั่นสวดคาถา เพราะไม่รู้ว่าที่เช่าบูชามานั้นจะมีพลังในตัวมากน้อยเพียงใด

#เครื่องรางน้ำตาพระศิวะ #เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง #ของขลังไทย