เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตพระอริยสงฆ์ผู้สร้างพระเครื่องทรงคุณค่า

เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตพระอริยสงฆ ์ผู้สร้างพระเครื่องทรงคุณค่า

หากจะกล่าวถึงพระอริยสงฆ์ที่มีจริยาวัตรอันงดงามเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาและสักการะบูชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของเจ้าคุณนรรัตนราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสรวมอยู่ด้วย  เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตท่านมีนามเดิมว่าตรึก จินตยานนท์ นามสกุลของท่านเป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านเกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2440 เป็นบุตรของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์) มารดาของท่านชื่อ ภุก จินตยานนท์ ท่านได้เข้าศึกษาวิชาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร จนจบชั้นประถม และได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เมื่อคราวจบชั้นมัธยมท่านสอบได้ที่ 1 ของประเทศในสมัยนั้น และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน โดยเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์ ในขณะศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย นักศึกษาในปีนั้นต้องเข้ารับการซ้อมรบในฐานะนักเรียนเสือป่ารักษาพระองค์  เมื่อท่านเข้ารับราชการท่านเป็นหนึ่งในมหาดเล็กที่ถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดปรานและพอพระราชหฤหัยจนพระราชทานชั้นยศแก่ท่านเป็นพระยานรรัตนราชมานิตในขณะที่ท่านมีอายุเพียง 25 ปีเท่านั้น ขอบคุณภาพประกอบจาก ข่าวสดออนไลน์ เจ้าคุณนรรัตนราชมานิตอุปสมบทในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 6 เมื่อพ.ศ. 2467 ท่านได้รับการพระราชทานโปรดเกล้าฯ จากรัชกาลที่ 6 สถาปนาท่านเป็นองคมนตรี เมื่อท่านอายุ 28 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคต ทำให้พระยานรรัตนราชมานิตเสียใจมาก ท่านจึงตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเทพศิรินทราวาส ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์  […]