ความเชื่อจากแร่ธรรมชาติ เหล็กไหลพญานาค แก้ดวง

ความเชื่อจากแร่ธรรมชาติ เหล็กไหลพญานาค แก้ดวง

การบูชาเหล็กไหลพญานาค โดยตามความเชื่อแล้วก็จะมีการบูชาด้วยการใช้คาถาอาคม ซึ่งเหล็กไหลจะมีความศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่บูชามีความเชื่อ มีความเคารพศรัทธาต่อพลังธาตุกายสิทธิ์ และต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ทำการถ่ายทอดพระคาถาอาคมนั้นๆ นับได้ว่าใครที่ได้ครอบครองเหล็กไหลถือเป็นความโชคดี เหนือสิ่งอื่นใด แร่ดูดทรัพย์ที่กล่าวขานกันมายาวนาน เหล็กไหลพญานาค วัตถุมีพลังงานตามธรรมชาติ คุ้มกันภยันตราย ว่ากันว่าครอบครองไว้รวยทุกคน  มาดูความหมายในทางโหราศาสตร์ในอีกมุมมองกัน   หินชนิดนี้พบมากในใจกลางแม่น้ำโขงกว่าจะเก็บมาได้ ต้องรอเดือน 5 คือรอให้น้ำตื้นเขินหรือแห้งกันเสียก่อนจึงจะไปเก็บได้ จะมีลักษณะทึบแสง มันวาวเป็นหินธรรมชาติที่มีแร่เหล็กผสม และสามารถดูดแม่เหล็กติดได้ เหล็กไหลพญานาค ในทางโหราศาสตร์ความเชื่อ ความเชื่อ และความเห็นในทางโหราศาสตร์ เกี่ยวกับ เหล็กไหลพญานาค คือหินอยู่ใต้น้ำ หินเป็นลักษณะของดาวเสาร์ ซึ่งเป็น เกษตรของราศีมกร น้ำเปรียบได้กับดาวจันทร์ เป็นเกษตรของราศีกรกฎ เรียกว่าทำ 180 องศากัน จริงมีผลกันโดยตรง เมื่อจันทร์เปรียบเสมือนเป็นแม่ ตรงข้ามกันก็คือพ่อ คือเป็นจันทร์-เสาร์ ความหมายที่สื่อได้คือ แม่ม่าย ความจำกัดพลัดพราก เปล่าเปลี่ยว เพราะการต้องอยู่ตรงข้ามกัน เหมือนการถูกแยกแยะจากกัน บางอย่างจึงขาดหายไป ทำให้เกิดความไม่สมดุลย์บ้างก็เรียกว่าชงกัน วิธีการแก้ไขคือ  การหาในสิ่งที่ขาดหายไป เพิ่มเติมเข้ามาในชีวิต เพื่อให้ร้ายกลายเป็นดี หรือแก้ชง  คนที่เข้าปีชงคือการเข้าสู่ช่วงเวลาที่ไม่ราบรื่นของชีวิต […]

เชื่อจากแร่ธรรมชาติ เหล็กไหลพญานาค แก้ดวง

เชื่อจากแร่ธรรมชาติ เหล็กไหลพญานาค แก้ดวง

การบูชาเหล็กไหลพญานาค โดยตามความเชื่อแล้วก็จะมีการบูชาด้วยการใช้คาถาอาคม ซึ่งเหล็กไหลจะมีความศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่บูชามีความเชื่อ มีความเคารพศรัทธาต่อพลังธาตุกายสิทธิ์ และต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ทำการถ่ายทอดพระคาถาอาคมนั้นๆ นับได้ว่าใครที่ได้ครอบครองเหล็กไหลถือเป็นความโชคดี เหนือสิ่งอื่นใด แร่ดูดทรัพย์ที่กล่าวขานกันมายาวนาน เหล็กไหลพญานาค วัตถุมีพลังงานตามธรรมชาติ คุ้มกันภยันตราย ว่ากันว่าครอบครองไว้รวยทุกคน  มาดูความหมายในทางโหราศาสตร์ในอีกมุมมองกัน   หินชนิดนี้พบมากในใจกลางแม่น้ำโขงกว่าจะเก็บมาได้ ต้องรอเดือน 5 คือรอให้น้ำตื้นเขินหรือแห้งกันเสียก่อนจึงจะไปเก็บได้ จะมีลักษณะทึบแสง มันวาวเป็นหินธรรมชาติที่มีแร่เหล็กผสม และสามารถดูดแม่เหล็กติดได้ เหล็กไหลพญานาค ในทางโหราศาสตร์ความเชื่อ ความเชื่อ และความเห็นในทางโหราศาสตร์ เกี่ยวกับ เหล็กไหลพญานาค คือหินอยู่ใต้น้ำ หินเป็นลักษณะของดาวเสาร์ ซึ่งเป็น เกษตรของราศีมกร น้ำเปรียบได้กับดาวจันทร์ เป็นเกษตรของราศีกรกฎ เรียกว่าทำ 180 องศากัน จริงมีผลกันโดยตรง เมื่อจันทร์เปรียบเสมือนเป็นแม่ ตรงข้ามกันก็คือพ่อ คือเป็นจันทร์-เสาร์ ความหมายที่สื่อได้คือ แม่ม่าย ความจำกัดพลัดพราก เปล่าเปลี่ยว เพราะการต้องอยู่ตรงข้ามกัน เหมือนการถูกแยกแยะจากกัน บางอย่างจึงขาดหายไป ทำให้เกิดความไม่สมดุลย์บ้างก็เรียกว่าชงกัน วิธีการแก้ไขคือ  การหาในสิ่งที่ขาดหายไป เพิ่มเติมเข้ามาในชีวิต เพื่อให้ร้ายกลายเป็นดี หรือแก้ชง  คนที่เข้าปีชงคือการเข้าสู่ช่วงเวลาที่ไม่ราบรื่นของชีวิต […]