5 มหาเศรษฐี จาก อาจารย์ หนู กันภัย

5 มหาเศรษฐี จาก อาจารย์ หนู กันภัย

     พุทธคุณที่ท่านอาจารย์ หนู กันภัย  สักครอบและเจิมไปจะแสดงอภินิหารหนุนดวง หนุนโชค หนุนลาภ บนบานศาลกล่าวอธิษฐานตามความปรารถนาที่เราต้องการ อาจารย์หนูเวลาปลุกเสกเจิมครอบได้อธิษฐานเชิญบารมี ดวงพระประสูติ ดวงพระตรัสรู้ ดวงพระปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่มายังกายตนของศิษย์ จึงทำให้ยันต์ 5 แถวโด่งดังไปทั่วโลก เบญจภาคีลายสักยันต์ที่โด่งดัง เห็นผลไว เพราะท่านอาจารย์เชิญวันเดือนปีเกิดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ดวงพระประสูติ ดวงพระตรัสรู้ ดวงพระปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความขลังและมีความศักดิ์สิทธิ์จริง จึงเป็นที่มาของยันต์ 5 มหาเศรษฐี สุดยอดยันต์ 5 มหาเศรษฐี อาจารย์ หนู กันภัย        ชุด 5 มหาเศรษฐี ครบชุดรวยอยู่เย็นเป็นสุข ลายสักยันต์ อาจารย์ หนู กันภัย  ยันต์ 5 แถว ยันต์ฉัตรเพชร  ยันต์นะมหาสำเร็จกินไม่รู้สิ้น  ยันต์เปิดโลก  ยันต์พระพุทธเจ้าชนะมาร ความหมายของยันต์ครบชุดรวยอยู่เย็นเป็นสุข หมายถึงตอนพระพุทธเจ้าผจญพญามาร ในขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ได้มีพญามารมาขัดขวางเพื่อไม่ให้พระองค์ตรัสรู้ ถ้าตรัสรู้แล้วจะอยู่นอกกฎวัฏสงสารจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก พระองค์ได้ต่อสู้กับพญามาร […]