อานุภาพของ HAMSA หรือพระหัตถ์แห่งพระเจ้า 

อานุภาพของ HAMSA หรือพระหัตถ์แห่งพระเจ้า 

HAMSA เป็นสัญลักษณ์โบราณที่น่าสนใจซึ่งเรามักพบในเครื่องประดับ, เสื้อผ้า และงานศิลปะ เรามาดูความหมายของสัญลักษณ์ลึกลับนี้ในศาสนาพุทธและฮินดู รวมถึงวัฒนธรรมยิวและมุสลิมกัน HAMSA เป็นสัญลักษณ์โบราณของภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีความหมายหลากหลายในวัฒนธรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามทุกๆ ศาสนาถือว่า HAMSA เป็นเครื่องรางที่นำความโชคดี, สุขภาพ และความสุขมาให้ HAMSA ช่วยปกป้องเจ้าของจากดวงตาปิศาจ ความเชื่อเมื่อแรกเริ่ม HAMSA ถูกใช้เพื่อปกป้องเจ้าของจาก ‘Ayin Ha’ra’ หรือที่เรียกว่า ‘The Evil Eye’ (ดวงตาปิศาจ) เป็นหลัก HAMSA จะปัดเป่าพลังด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพ่งมองของคนที่มีความอิจฉาริษยาและผู้ที่มีเจตนาร้าย การใช้ HAMSA เป็นเครื่องรางที่พบว่าเก่าแก่ที่สุดสามารถสืบย้อนไปถึงสมัย Mesopotamia โบราณหรืออิรักในปัจจุบัน ซึ่งผู้คนสวมใส่ HAMSA เป็นเครื่องรางเพื่อป้องกันสายตาที่ชั่วร้าย ในความเชื่อของชาวยิว HAMSA ถือเป็นตัวแทนของพระหัตถ์ของพระเจ้าและเป็นที่รู้จักในนาม “หัตถ์ของ Miriam ” โดยที่ Miriam เป็นน้องสาวที่มีคุณธรรมสูงของ Moses ซึ่งเป็นผู้นำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ และ Aron ผู้ที่ต่อมากลายเป็นมหาปุโรหิตคนแรก ชีวิตอันมีเกียรติของ Miriam ทำให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องและความโชคดี HAMSA […]