อานุภาพของ HAMSA หรือพระหัตถ์แห่งพระเจ้า 

อานุภาพของ HAMSA หรือพระหัตถ์แห่งพระเจ้า 

HAMSA เป็นสัญลักษณ์โบราณที่น่าสนใจซึ่งเรามักพบในเครื่องประดับ, เสื้อผ้า และงานศิลปะ เรามาดูความหมายของสัญลักษณ์ลึกลับนี้ในศาสนาพุทธและฮินดู รวมถึงวัฒนธรรมยิวและมุสลิมกัน

HAMSA เป็นสัญลักษณ์โบราณของภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีความหมายหลากหลายในวัฒนธรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามทุกๆ ศาสนาถือว่า HAMSA เป็นเครื่องรางที่นำความโชคดี, สุขภาพ และความสุขมาให้

HAMSA ช่วยปกป้องเจ้าของจากดวงตาปิศาจ

ความเชื่อเมื่อแรกเริ่ม HAMSA ถูกใช้เพื่อปกป้องเจ้าของจาก ‘Ayin Ha’ra’ หรือที่เรียกว่า ‘The Evil Eye’ (ดวงตาปิศาจ) เป็นหลัก HAMSA จะปัดเป่าพลังด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพ่งมองของคนที่มีความอิจฉาริษยาและผู้ที่มีเจตนาร้าย การใช้ HAMSA เป็นเครื่องรางที่พบว่าเก่าแก่ที่สุดสามารถสืบย้อนไปถึงสมัย Mesopotamia โบราณหรืออิรักในปัจจุบัน ซึ่งผู้คนสวมใส่ HAMSA เป็นเครื่องรางเพื่อป้องกันสายตาที่ชั่วร้าย

ในความเชื่อของชาวยิว HAMSA ถือเป็นตัวแทนของพระหัตถ์ของพระเจ้าและเป็นที่รู้จักในนาม “หัตถ์ของ Miriam ” โดยที่ Miriam เป็นน้องสาวที่มีคุณธรรมสูงของ Moses ซึ่งเป็นผู้นำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ และ Aron ผู้ที่ต่อมากลายเป็นมหาปุโรหิตคนแรก ชีวิตอันมีเกียรติของ Miriam ทำให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องและความโชคดี

HAMSA เป็นคำในภาษา Hebrew แปลว่า “ห้า” และในขณะที่บางคนเชื่อว่านี่หมายถึงนิ้วทั้งห้าที่อยู่บนเครื่องราง คนบางคนเชื่อว่า HAMSA เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือห้าเล่มของ Torah คือ Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers และ Deuteronomy

ในวัฒนธรรมมุสลิม HAMSA ถูกเรียกว่า “The Hand of Fatima” (Fatima Al Zahra) Fatima เป็นลูกสาวของท่านมูฮัมหมัดและภรรยาคนแรกของท่าน Khadija ‘Al Zahra’ หมายถึงผู้ส่องแสง เนื่องจาก Fatima ถูกมองว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์และปราศจากซึ่งบาป Hand of Fatima จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้อง, พลัง และความแข็งแกร่ง

HAMSA เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความสุข

Hand of Fatima เป็นสัญลักษณ์ของห้าเสาหลักของศาสนาอิสลาม ได้แก่ ศรัทธา, การสวดมนต์ การจาริกแสวงบุญ, การถือศีลอด และการกุศล ชุมชนมุสลิมยังเรียก HAMSA ว่า ‘KHAMSA’ ซึ่งเป็นคำภาษาอาหรับที่แปลว่า “ห้า”

ในศาสนาพุทธและฮินดู HAMSA ให้ความหมายที่แตกต่างกันมาก สำหรับชาวฮินดูและชาวพุทธ HAMSA เป็นตัวแทนของ “จักรา” หรือประสาทสัมผัสทั้งห้าและท่าทางลักษณะของนิ้วมือทั้งห้าที่ส่งพลังงานโดยตรงไปทั่วร่างกาย

นิ้วหัวแม่มือคือธาตุไฟหรือจักราแสงอาทิตย์, นิ้วชี้คือธาตุลมหรือจักราหัวใจ, นิ้วกลางคือ องค์ประกอบที่ไม่มีตัวตนหรือจักราคอ, นิ้วนางคือธาตุดินหรือจักราราก และนิ้วก้อยคือธาตุน้ำหรือจักราศักดิ์สิทธิ์

แต่ไม่ว่าการตีความ HAMSA ในวัฒนธรรมของต่างๆเป็นอย่างไร การเก็บรักษาสัญลักษณ์นี้ไว้ใกล้ตัวนั้น กล่าวกันว่านำมาซึ่งพลังบวก, ความโชคดี และความสุข

#HAMSA #เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง #ของขลังไทย