ขุนแผนกล่อมนาง สายเสน่ห์ โดย อาจารย์เอ็มพุทธศาสตร์

ขุนแผนกล่อมนาง สายเสน่ห์ โดย อาจารย์เอ็มพุทธศาสตร์

เครื่องรางสายเสน่ห์ ขุนแผนกล่อมนางบล็อกแรก ของอาจารย์เอ็มพุทธศาสตร์ นี้เสกตั้งธาตุตั้งขันธ์เรียกอาการ 32 จนเกิดเป็น จิตว่าน มีตัวมีตน ให้เรียกพี่ว่าน บอกกล่าว ขอให้ช่วย ไหว้วานได้ ถ้าแม้นมิเกินชะตาวาสนาแห่งผู้ครอบครองแล้ว สำเร็จทุกประการ จิตว่านในขุนแผน คล้าย ๆ หุ่นพยนต์ เกิดด้วยแรงพระเวทย์แรงครูแรงวิชา

อาจารย์เอ็มพุทธศาสตร์ ผู้รอบรู้สรรพวิชา

อาจารย์เอ็ม พุทธศาสตร์ ภูมิลำเนาเดิมของ อาจารย์เอ็มพุทธศาสตร์ ท่านเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ ท่านให้ความสนใจในไสยเวทย์มาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่ม ท่านได้เดินทางไปศึกษาสรรพวิชาต่าง ๆ เกือบจะทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยศึกษาสรรพวิชามาหลายแขนง โดยวิชาที่โดดเด่นของท่านจะเป็นไปในทางเสน่ห์ โชคลาภ โดยวิชาที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านเป็นอย่างมากคือ สายสาริก สายว่าน สายพราย นอกจากนี้ท่านยังเชี่ยวชาญในสายวิชาต่าง ๆ เรียกว่าเป็นผู้รอบรู้ในสรรพวิชาเป็นอย่างยิ่ง

ขุนแผนกล่อมนางรุ่นแรก อาจารย์เอ็มพุทธศาสตร์ นี้ท่าน อาจารย์เอ็มพุทธศาสตร์ ตั้งใจสร้างเสกเป็นอย่างมากเพราะเป็นขุนแผนบล็อกแรกที่ใช้ชื่อท่านอ.เอ็มพุทธศาสตร์ไว้ใต้ฐานแรกเริ่มเดิมที ท่านได้ดำริจะจัดสร้างขุนแผนที่มีชื่อของท่านเองไว้ประจำสำนักสักบล็อก1 เพื่อฝากชื่อไว้ในแผ่นดินให้ฤาชา แต่ยังหาจังหวะและโอกาสไม่ได้ ต่อมาท่านทราบด้วยญานจากครูบอาจารย์ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะออกขุนแผนในนามท่านเอง เมื่อถึงเวลา ฟ้าเปิดเมื่อใด จะมีคนมาช่วยสร้างให้เอง

ท่านจึงหยุดโครงการขุนแผนบล็อกแรกไว้ จนมาเมื่อปีที่แล้ว มีลูกศิษย์ผู้ศรัทธา ท่านอ.เอ็มพุทธศาสตร์ ได้ทราบเจตนารมย์ของท่าน จึงได้ปวารณาสร้างบล็อกเหล็กขุนแผนอย่างดีเพื่อ”บูชาคุณครูบาอาจารย์” โดยท่านไม่ต้องออกค่าบล็อกแม้แต่บาทเดียวตรงตามนิมิตรที่ ท่านอ.เอ็มได้รับ เป็นที่อัศจรรย์  เมื่อท่าน เห็นว่า ถึงกาลเวลา”ฟ้าเปิด”แล้ว จึ

งได้รวบรวมมวลสารคัดแต่ระดับหัวเชื้อ อย่างดีที่หาเก็บไว้ตั้งแต่ครั้นแรกเริ่มแสวงหาเรียนวิชาจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงภูมิทรงวิชาตั้งแต่ครั้นท่านยังหนุ่ม ประกอบกับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับมาจากบรรดา อาจารย์สหธรรมมิก ในสายท่าน นำมาจัดสร้างเป็นขุนแผน อ.เอ็มพุทธศาสตร์บล็อกแรกขึ้น ให้ชื่อว่า”ขุนแผนกล่อมนางนอนหรือขุนแผนกล่อมนาง

ขุนแผนบล็อกนี้ท่านอาจารย์เอ็มพุทธศาสตร์ ตั้งใจสร้างเสกอย่างเต็มที่และได้นำไปขอบารมีครูบาอาจารย์ในสายท่าน ทั้งที่มีชีวิตอยู่หลายพิธีหลายวาระมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา และเชิญญาณครูที่ล่วงลับไปแล้ว มาประสิทธิให้เป็นพิเศษ หลายต่อหลายครั้ง

#เครื่องราง #ของขลังไทย #อาจารย์เอ็มพุทธศาสตร์