ควายธนูของขลังคู่กายของคนชอบไสยศาสตร์

ควายธนูของขลังคู่กายของคนชอบไสยศาสตร์

ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยที่มีมาแต่สมัยโบราณ คนที่มีความชอบและศรัทธาในไสยศาสตร์ทางด้านมืดหรือที่เราเรียกกันว่าไสยดำ มักนิยมมีเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของขลังที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้ในการประหัดประหารศัตรูคู่อาฆาตหรือมีไว้เพื่อเป็นบริวารในการป้องกันภัยจากศัตรูก็ได้

คนโบราณมักจะมีควายธนูและถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงทางไสยศาสตร์ที่มีความร้ายมาก ผู้รู้บางท่านกล่าวว่าควายธนูมีต้นกำเนิดมาจากชนเผ่าวูดูในทวีปแอฟริกา และเป็นเครื่องรางของขลังที่แพร่หลายออกไปหลายประเทศ

ควายธนูจัดอยู่ในของขลังทางไสยศาสตร์ด้านมืด

สำหรับควายธนูตามความเชื่อของคนเล่นไสยศาสตร์ในประเทศไทยน่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากไสยดำจากเขมรหรือประเทศกัมพูชา เช่นเดียวกับวิทยาคมทางไสยศาสตร์หลายเรื่องที่มีในบ้านเราต่างก็ได้รับอิทธิพลจากเขมร 

ส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงควายธนูถือว่ามีความศรัทธาทางไสยเวทย์ทางด้านมืดหรือที่เรียกกันว่าวิชามารโดยเลี้ยงควายธนูไว้เพื่อเพื่อเข่นฆ่าหรือทำร้ายศัตรูเป็นหลัก ซึ่งความร้ายแรงของควายธนูนั้นผู้ที่ถูกทำร้ายโดยอาถาอาคมล้วนแต่มีความลำบากในการต่อสู้ด้วย บุคคลผู้นั้นต้องใช้วิชาอาคมชั้นสูงจริงๆ จึงจะต่อกรกับควายธนูของศัตรูได้

หากมองในด้านของวัฒนธรรมทางด้านเกษตร ควายธนูคือสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่ศรัทธาของเกษตรกรเหมือนกับเป็นหุ่นพยนต์ที่ช่วยในด้านกำลังใจและวัฒนธรรมในการทำการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะชาวนาที่ทำการปลูกข้าว โดยใช้ควายธนูในการเฝ้าไร่เฝ้านา, ป้องกันภูติผีปิศาจและโจร รวมทั้งเสกคาถาอาคมให้ควายธนูไปทำร้ายหรือสังหารศัตรูก็ได้

การสร้างควายธนูมีพิธีกรรมทางไสยศาสตร์หลายขั้นตอน

การสร้างควายธนูขึ้นมาแต่ละตัวเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พิธีกรรมทางไสยศาสตร์มากมาย บุคคลผู้สร้างความธนูจึงมักจะเป็นอาจารย์โบราณที่มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์อย่างสูง ควายธนูถูกสร้างโดยการสานด้วยไม้ไผ่หรือปั้นจากดินที่ผสมมวลสารที่ผ่านการปลุกเสก นอกจากสานและการปั้นแล้วยังมีสร้างควายธนูด้วยการหล่อโดยใช้โลหะที่มีอาถรรพ์สูง เช่น ตะปูจากโลงศพในเจ็ดป่าช้า, เหล็กขนันผีพรายหรือเหล็กจากยอดเจดีย์เป็นต้น ซึ่งเมื่อสร้างควายธนูขึ้นมาแล้วจะต้องมีการทำพิธีปลุกเสกทางไสยศาสตร์เป็นขั้นตอนที่สำคัญ

เนื่องจากควายธนูเป็นเครื่องรางของขลังทางไสยศาสตร์ทางด้านมืด ผู้ที่เลี้ยงควายธนูจึงต้องมีความเชื่อและศรัทธาในวิชาทางไสยศาสตร์และมีคาถากำกับและต้องเซ่นไห้วบูชาความธนูของตนด้วยความตั้งใจและความศรัทธา เพราะหากผู้ที่ครอบครองควายธนูปล่อยปละละเลยไม่ดูแลแล้ว ควายธนูจะย้อนกลับมาทำร้ายผู้เลี้ยงหรือเจ้าของก็ได้

เรื่องของไสยศาสตร์โดยเฉพาะไสยดำนั้นเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล และบุคคลนั้นต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจแล้วที่จะเดินบนเส้นทางนี้

#ควายธนู #เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง #ของขลังไทย