ตำนาน อาคานาเมะ ปีศาจเลียของเสียตามห้องน้ำ

ตำนาน อาคานาเมะ ปีศาจเลียของเสียตามห้องน้ำ

     อาคานาเมะ เป็นโยไคที่มีพฤติกรรมคล้ายกับพวกผีไทยอย่างหนึ่งคือ ชอบเลียและกินคราบของเสียที่อยู่ตามห้องน้ำ เช่นคราบตามชักโครก หรือคราบที่เปื้อนตามผนัง เพดาน พื้นของห้องน้ำ ซึ่งอาคานาเมะ จะโปรดปรานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคราบอุจจาระ ปัสสาวะ หรือของเสียต่างๆ ซึ่งถ้าอาคานาเมะ พบเห็นห้องน้ำใดที่สกปรกมากๆ ก็จะชอบใจและเลียกินคราบสกปรกพวกนั้นจนกว่าจะหมด แต่ถ้ามีใครที่กำลังเดินเข้ามาใกล้ มันหรือกำลังจะพบเห็นมัน มันก็จะรีบคลานหนีออกจากห้องน้ำนั้นไปโดยทันที

การพบเจอกับ อาคานาเมะ และความเป็นอันตรายต่อมนุษย์

     อาคานาเมะ ถูกจัดเป็นโยไคที่ไม่เป็นอะไรต่อมนุษย์เพราะอาคานาเมะ ชอบเพียงอย่างเดียวคือ ของเสียหรือคราบสกปรกในห้องน้ำเท่านั้น ซี่งอาคานาเมะจะเลียกินจนคราบที่เกาะอยู่ตามห้องหมด จนสะอาดหมดจด และชอบมากโดยเฉพาะอุจจาระและปัสสาวะ ที่เกาะตามชักโครก

     ซึ่งพฤติกรรมการกินของเสียนี้ ก็คงคล้ายกับผีไทย เช่นพวกกระสือหรือเปรต อาคานาเมะ ก็เช่นเดียวกัน เพราะอาคานาเมะ ก็อาจเป็นโยไคที่มีสาเหตุที่ทำให้กลายเป็นผีกินของเสียคล้ายกับพวกกระสือหรือเปรตของไทย เนื่องจากกรรมเก่าที่เคยทำในชาติก่อน จึงทำให้เกิดเป็นอาคานาเมะ   ที่ชอบเลียและกินของเสีย ซึ่งนอกจากพวกของเสียต่างๆและคราบสกปรกที่เกาะตามห้องน้ำ อาคานาเมะ ก็ไม่สามารถที่จะกินอะไรอย่างอื่นได้เลย และรูปร่างของอาคานาเมะ จะมีรูปร่างคล้ายยักษ์ และมีผมหยิก ตามตัวของมัน จะมีสิ่งสกปรกต่างๆเกาะอยู่ โดยเฉพาะพวกแมลงสาป หรือพวกหนอน

     และเมื่อเวลาที่อาคานาเมะ จะเคลื่อนย้ายมันไปที่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะโดยวิธรการคลานหรือเดิน  มันจะชอบสบัดผมที่หยิกของมันบ่อยๆ เพื่อให้คราบและสิ่งของสกปรก ต่างๆหลุดออกมาจากผมของมัน และบางครั้งมันก็อาจจะกินของเสียและสิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจากหัวของมันด้วย

     อาคานาเมะ จะไม่ทำอันตรายกับมนุษย์เพราะอาคานาเมะ จะออกหากินของเสียตามห้องน้ำต่างๆ เฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น เพราะกลางคืนเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีใครใช้ห้องน้ำกัน มันจึงสะดวก ถ้าหากจะออกหากินในช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีคนแบบนี้

     แลถ้าหากใครไม่อยากให้อาคานาเมะ มาหากินที่บ้านของตนเองก็จงทำความสะอาดห้องน้ำที่บ้านบ่อยๆ

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Dek-d และ Yokai-fandom

#เรื่องผี #เรื่องลี้ลับ #อาคานาเมะ