รับมาแล้ว บูชาอย่างไร? วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ กับ ความเป็นสิริมงคลในชีวิต

รับมาแล้ว บูชาอย่างไร? วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ กับ ความเป็นสิริมงคลในชีวิต

          เครื่องราง หรือ ของขลัง ต่างๆ ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีขอบูชา หรือ ผู้อื่นให้ ผู้รับจะต้องทำการรับของเหล่านั้น เพื่อนำมาปกป้องรักษา หรือ เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง แบบถูกวิธีด้วย ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้กระแสบูชา องค์เทพ “ท้าวเวสสุวรรณ” กำลังมาแรง มีศาสนิกชนเดินเข้าวัดเพื่อไปกราบไหว้บูชากันเป็นจำนวนมาก แต่รู้หรือไม่ว่า การบูชานั้นควรทำให้ถูกวิธี เพื่อเกิดความเป็นสิริมลคลสูงสุดให้กับชีวิต ดังนั้นวันนี้พวกเราจะขอแนะนำ วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ เรียกทรัพย์ บันดาลโชคลาภไม่ขาดมือ ซึ่งมีความสำคัญดังต่อไปนี้ 

วิธีบูชา ท้าวเวสสุวรรณ เพื่อ สิริมงคล

          สำหรับผู้ที่มีความศรัทธา ท้าวเวสสุวรรณ จะมีความเชื่อที่มาองค์ท่านมีอิทธิฤทธิ์มาก นอกจากจะช่วยปกป้องคุ้มครองแล้ว ก็ยังบัลดาลโชคลาภ สร้างความร่ำรวยให้แก่ผู้ที่บูชาอีกด้วย แต่ต้องตั้งตนให้อยู่ในการเป็นคนดี สร้างความดี ซึ่งถ้าตั้งจิตอธิษฐาน ก็จะขอพรได้ โดยควรทำในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ โดยเตรียมจุดธูป 9 ดอก และดอกกุหลาบ 9 ดอก ไว้สำหรับสักการะบูชา ในส่วนรายที่เช่าวัตถุมงคลพกติดตัว หรือ ตั้งในรถยนต์ จะต้องสวดภาวนาขอพรให้ท่านคุ้มครองตลอดการเดินทาง ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ หรือ สิ่งชั่วร้ายทั้งปวง 

             สำหรับในร้านค้า หรือ ผู้ที่ทำธุรกิจ ถ้าหากว่าตั้งในร้านค้าก็เชื่อว่าจะเรียกทรัพย์เข้าร้านได้ ทำมาค้าขายดี เงินทองไหลมา เทมา ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจด้วยเช่นกัน 

วิธีบูชา ท้าวเวสสุวรรณ เรียกทรัพย์ 

        อันดับแรกจะต้องตั้งจิตของตนเองให้เป็นสมาธิ นิ่ง นึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา และครูอาจารย์ที่เคารพนับถือ พร้อมจุดธูป 9 ดอก พร้อมถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก พร้อมกับสวดบูชาดังนี้ 

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สำหรับผู้ที่สวดบูชา ท้าวเวสสุวรรณ จะทำให้ชีวิตเป็นสิริมงคล ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย ที่คอยเข้ามาทำร้ายในชีวิต การค้าขายรุ่งเรือง ไม่ว่าจะคิดการใดจะประสบความสำเร็จในเร็ววัน แต่อย่าลืมว่าผู้ที่ถือตัวเป็นผู้นับถือองค์เทพ ท้าวเวสสุวรรณ แล้วล่ะก็ จะต้องปฎิบัติตนเป็นคนดี ถือศีล 5 กตัญญูกตเวที ขยันทำมาหากินอย่างสุจริต ถึงจะขอพรแล้วเห็นผล แต่สำหรับผู้ที่ปฎิบัติไม่ดี ก็จะส่งผลให้ชีวิตไม่มีความเจริญรุ่งเรือง

#วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ #เครื่องราง #ของขลังไทย