โดดเด่นเรื่องหน้าที่การงาน ด้วยเครื่องประดับจากหินมงคล

 โดดเด่นเรื่องหน้าที่การงาน ด้วยเครื่องประดับจากหินมงคล

หินมงคล Amazonite ถูกเรียกว่า หินแห่งความกล้าหาญและหินแห่งความจริง มันสามารถค้นหาตัวตน ค้นพบความจริงและความสมบูรณ์ของตัวเองได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความกลัวในการตัดสินใจหรือการเผชิญหน้ากับผู้อื่นเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อและคุณค่าเหล่านั้น ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดและความรู้สึกของตนเอง กำหนดขอบเขตที่เข้มแข็งและชัดเจนทั้งภายในด้วยตนเอง มีวินัยจากภายใน และนอกจากนี้ หิน Amazonite ในทางความรัก มีความเชื่อว่าช่วยทำให้ชีวิตสมรสมีความสุขมากขึ้น เป็นหินสายสนับสนุนและป้องกัน ช่วยกรองและป้องกันความเครียดที่เกิดจากสิ่งรอบตัว เรียกได้ว่าหิน Amazonite ชนิดนี้ถือเป็นหินที่มีพลังครอบคลุมทุกด้านเลยทีเดียว ราคาอยู่ที่กลาง ๆ ไปจนถึงสูงมาก ขึ้นอยู่กับเกรดงานของหิน

ลักษณะของหินมงคล

สีของหินมงคล Amazonite มีสีเขียวจนถึงสีเขียวฟ้า ปกติจะเป็นเฟลสปาร์ชนิด ไมโครไคลน์แต่บางครั้งก็เป็น “ออโทเคลสสีเขียวที่เนื้อของหิน จะขึ้นอยู่กับปริมาณของธาตุตะกั่วในรูปของตะกั่วออกไซต์ บางครั้งอาจสูงถึง 1.2% อย่างไรก็ตาม บางครั้งยังมีข้อบ่งชี้อีกว่าสีเขียว Amazonite บางชนิด มีสาเหตุมาจากธาตุเหล็ก ทำให้มีสีเทาอมเขียว และเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดอมเทาในสภาวะที่โดนแสง ซึ่งแสงแดดบางครั้งสามารถเพิ่มสีของมันได้ มันถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องประดับมามากกว่าสองพันปีเท่าที่มีหลักฐานจากนักโบราณคดีในอียิปต์และเมโสโปเตเมีย แต่ก็ไม่มีข้อมูลในบันทึกโบราณหรือยุคกลางกล่าวถึงมัน และพึ่งจะมีการพูดถึงในว่าเป็นชนิดของแร่ในศตวรรษที่ 18 เท่านั้น

ความเชื่อหินมงคล

หินมงคล รู้จักกันในชื่อ หินแห่งความหวัง Amazonite เป็นหินที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้เป็นอัญมณีบำบัด เป็นหินที่ช่วยสร้างความมั่นใจ โดยการตั้งมั่น และใช้เวลากับหินชนิดนี้ โดยบอกกับมันว่า “ฉันทำได้”และ”ฉันสามารถบรรลุสิ่งที่ ฉันตั้งใจจะทำมัน” มันจะช่วยปรับทัศนคติของคุณให้เป็นทัศนคติที่มองทุกอย่างด้วยความเชื่อว่า คุณทำได้ 

ในยุคนี้ หน้าที่การงานถือเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องรางไว้เสริมตนเองให้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น เจ้านายเมตตาเอ็นดู หินมงคลAmazonite ถือเป็นอีกทางเลือกเลือกที่นิยมกันมาก Amazonite เป็นหินสีเขียวอมฟ้าแปลกตา ถ้ามาจากอินเดียจะมีคุณภาพดีกว่าหินที่มาจาก Amazonite ซึ่งเป็นแหล่งค้นพบครั้งแรก หินที่ยังไม่ได้แปรรูปนั้นจะไม่มีความใสประเภทเดียวกับมูนสโตน Amazonite เป็นหินที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในหน้าที่การงาน ทั้งการวางตัว การแสดงออก และการติดต่อสื่อสารกับผู้คน ช่วยให้กล้าแสดงออก ส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นดีสำหรับลำคอและเส้นประสาท ทั้งหลาย เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง ของขลังไทย ของขลังเขมร ของขลังโบราณ ของขลังมหาเสน่ห์ เรื่องผี เรื่องลี้ลับ